Zajednica sportova Koprivničko-križevačke županije uz sredstva koja je za izvršavanje Programa Javnih potreba osigurala Županija, nedavno je upotpunila svoj proračun i Ugovorom o sufinanciranju programa razvoja sporta od interesa za Koprivničko-križevačku županiju za 2024. godinu koji je predsjedniku Zajednice Stanislavu Lovkoviću uručila ministrica sporta i turizma Nikolina Brnjac.

Čelnicima 16 županijskih sportskih zajednica ministrica je uručila ugovore nakon što je Zakonom o sportu koji je stupio na snagu 01. siječnja prošle godine, po prvi puta u Republici Hrvatskoj, propisana mogućnost sufinanciranja županijskih sportskih zajednica izravno iz državnog proračuna. Namjera je bila da se pomogne poticanju i razvoju sporta na lokalnoj razini kako bi se svoj djeci i mladima bez obzira na mjesto njihovog boravka stvorili podjednaki uvjeti za bavljenje sportom.

Ugovorom o sufinanciranju programa razvoja sporta od interesa za Koprivničko-križevačku županiju za 2024. godinu Zajednici je odobreno financiranje prijavljenih programa u iznosu nešto većem od 210.000 €. Radi se o vrlo značajnim sredstvima budući da proračun Zajednice za 2024. godinu, bez navedenih sredstava, iznosi nešto manje od 340.000 €.

Slika-1

Dodijeljena sredstva su namijenjena isključivo za sufinanciranje programa bavljenja sportom djece i mladih to jest sportašica i sportaša starosti do 18 godina i smiju se strogo namjenski koristiti samo za kupnju njihove sportske opreme te za sufinanciranje rada trenera koji rade s njima u klubovima i sportskim udrugama. Ministarstvo turizma i sporta sufinancira te programe s maksimalno 85% iznosa a ostatak od minimalno 15% potrebno je osigurati iz ostalih izvora.

Dodijeljena sredstva Zajednica sportova će u 2024. godini namjenski utrošiti na sufinanciranje naknada za 33 trenera koji rade s mladim sportašicama i sportašima te za kupnju neophodne sportske opreme za djecu i mlade na temelju zahtjeva njihovih sportskih klubova. Pri tome će se posebno voditi briga da se najveća pomoć pruži klubovima iz najmanje razvijenih područja županije, kako bi se potaknulo stvaranje uvjeta i mogućnosti za bavljenje sportom djece i mladih u sredinama gdje im to do sada nije bilo omogućeno.

Slika-2

Prvi puta je takav natječaj bio raspisan za 2023. godinu. Ministarstvo turizma i sporta raspisalo ga je u rujnu prošle godine. Zajednica sportova je prijavila na natječaj svoje planirane programe, predana je bila sva potrebna dokumentacija i opisi programa. Prihvaćeni su bili svi programi, a za je njihovu realizaciju je odobren iznos od 167.000,00 €. Dio dodijeljenih sredstva je bio utrošen na sufinanciranje naknada za 35 trenera koji rade s mladim sportašicama i sportašima u klubovima na području naše županije. Sufinancirane su im naknade za listopad, studeni i prosinac 2023. godine. Ostatak sredstava je utrošen na kupnju potrebne sportske opreme i odjeće za mlade sportašice i sportaše u 47 sportskih klubova. Za tu opremu je Zajednica sportova podmirila ranije spomenuti ostatak troška od 15% od ukupnog iznosa plaćenog za opremu.

Slika-3