Vlada Hercegbosanske županije sa sjedištem u Livnu odobrila je izgradnju nove vjetroelektrane na području općine Kupres čime ta županija postaje lider u proizvodnji električne energije iz obnovljivih izvora.

Na sjednici održanoj u Livnu, Vlada je tvrtki Koncig iz Posušja dodijelila koncesiju za izgradnju vjetroparka ‘Debelo Brdo’, koji se nalazi na području općine Kupres. Koncesija za proizvodnju električne energije je izdana na razdoblje od trideset godina. Radi se o vjetroelektrani instalirane snage 54 megawata, planirane godišnje proizvodnje između 120 i 150 gigawatsati električne energije, objavili su iz županije sa sjedištem u Livnu.

Na području Hercegbosanske županije planira se gradnja više desetaka vjetroelektrana.

Do sada su izgrađene dvije čiji su investitori Elektroprivreda Hrvatske zajednice HercegBosne i tvrtka FEAL iz Širokog Brijega.

U tijeku je izgradnja 133 milijuna eura vrijedne vjetroelektrane Ivovik kod Livna, koju investiraju kineske državne kompanije  PowerChina Resources i Genertec.

Nove vjetroelektrane pripremaju graditi EP HercegBosne sa sjedištem u Mostaru, FL Wind, te FEAL. Nakon istraživanja odabrano je više lokacija za vjetroelektane na području općina Glamoča, Kupresa, Grahova, Tomislavgrada i Livna.

Prema studiji Međunarodne agencije za obnovljive izvore energije (IRENA) i procjeni potencijala obnovljivih izvora energije na području Hercegovine, najveći potencijal ima Hercegbosanska županija.

Podaci pokazuju da isplativ potencijal vjetroelektrana iznosi 10.619 megawata, a potencijalna proizvodnja 22.893 GWh, što je skoro dvostruko više od potreba za električnom energijom u BiH. Radi usporedbe godišnja potrošnja električne energije u BiH iznosi oko 12.330 GWh.