Župan Anđelko Stričak je danas, 20. svibnja, proglasio prirodnu nepogodu zbog mraza za područje Općine Bednja.

Mraz je velike štete na poljoprivrednim kulturama i trajnim nasadima nanio u noćnim i jutarnjim satima 26. travnja 2024. godine.

Prema zahtjevu Općine Bednja dostavljenom Županijskom povjerenstvu za procjenu šteta, štete na poljoprivrednim kulturama, prvenstveno na vinogradima, povrtnim i voćarskim kulturama su od 30 do 80 posto.

Prva procjena ukupne štete zbog mraza iznosi 1.600.000 eura.

Sukladno Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda, oštećeni štetu trebaju u roku od 8 dana od proglašenja prirodne nepogode prijaviti Općinskom povjerenstvu u pisanom obliku i na propisanom obrascu. U roku od 15 dana Općinsko povjerenstvo treba izraditi prve procjene šteta, a u roku od 50 dana Županijskom povjerenstvu dostaviti konačnu procijenjenu štetu.

Županijsko povjerenstvo će potom u zakonskom roku prijavljene konačne procjene štete dostaviti Državnom povjerenstvu i nadležnim ministarstvima.