Zastupnici zagrebačke Gradske skupštine u četvrtak su na sjednici prihvatili prijedlog zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića o raspodjeli sredstava za djelomično pokrivanje gubitka KB “Sveti Duh”, Dječje bolnice Srebrnjak i Specijalne bolnice za plućne bolesti.

Na dan 30. rujna ukupno dospjele, a nepodmirene obveze prema dobavljačima za robe i usluge za te tri bolnice iznose 88.335.315 kuna.

Za Kliničku bolnicu „Sveti Duh“ 64.121.928 kuna, od čega nepodmirene obveze preko 120 dana iznose 8.258.168 kuna.

Za Dječju bolnicu Srebrnjak 10.223.617 kuna, od čega nepodmirene obveze preko 120 dana iznose 5.240.561 kuna, te za Specijalnu bolnicu za plućne bolesti 13.989.770 kuna, od čega nepodmirene obveze preko 120 dana iznose 5.338.601 kunu.

U obrazloženju se između ostalog navodi kako su gubitci nastali u višegodišnjem razdoblju i kumuliraju se, a posljedica su kako utvrđenih, a nedostatnih, maksimalnih iznosa sredstava za provođenje ugovorene zdravstvene zaštite sa HZZO-om tako i nesrazmjera troškova na koje uprava bolnice ne može utjecati, poput prava zaposlenika i troškova za provođenje zdravstvene zaštite, u odnosu na mjesečno, odnosno godišnje utvrđena sredstava za provođenje zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja.

Ustanove su dobile dodatna financijska sredstva za podmirenje dugova dobavljačima lijekova i medicinskih proizvoda iz državnog proračuna u ukupnom iznosu od 41.724.795 kuna, kao i iz proračuna Grada Zagreba u ukupnom iznosu od 14.431.479 kuna, za podmirenje dugova dobavljačima roba i usluga. Tim sredstvima podmirene su najstarije obveze prema dobavljačima i smanjio se broj dana kašnjenja u plaćanju, ali ustanove su i dalje iskazale obveze koje je potrebno podmiriti, a koje su u kašnjenju 120 i više dana.

Raspodjela sredstava za podmirenje obveza domova za starije osobe

Gradski zastupnici danas su na sjednici prihvatili i prijedlog gradonačelnika Tomaševića o raspodjeli sredstava za podmirenje obveza domova za starije osobe.

Riječ je o domovima za starije osobe Centar, Maksimir, „Medveščak“ Zagreb, Peščenica Zagreb, Sveta Ana Zagreb i Trešnjevka Zagreb. Za navedene domove, utvrđen je manjak prihoda u odnosu na rashode, a koji su posljedica višegodišnje kumulacije gubitaka zbog porasta troškova života, povećanja cijena energenata, nepromijenjenog iznosa dodijeljenih decentraliziranih sredstava, te povećanja rashoda za zaposlene i njihovih materijalnih prava. Negativnom financijskom poslovanju dodatno je pridonijela i pandemija, zbog uvećanih troškova nabave zaštitne opreme i dezinfekcijskih sredstava, a istovremeno smanjene popunjenosti smještajnih kapaciteta zbog protuepidemijskih mjera i dugotrajne zatvorenosti domova.

Na dan 30. rujna manjak prihoda nad rashodima iznosi za Dom za starije osobe Centar 1.767.212 kuna, za Maksimir 2.534.990 kuna,  „Medveščak“ Zagreb 1.632.222 kuna, Peščenica Zagreb 1.738.036 kuna, za Svetu Anu Zagreb 2.894.647 kuna te Trešnjevku Zagreb 4.292.339 kuna.