U Hrvatskoj je trenutačno gotovo 16 i pol tisuće liječnika. Više od pola je žena. Prosječna dob je 46 godina. Bili su spremni i na štrajk u borbi za bolje uvjete. Kažu – Uredba je korak u dobrom smjeru, ali posla ima još.

‘Uvijek kad imate tako jedan širok raspon različitih zanimanja i razina u pojedinim zanimanjima, ne mogu nikad biti svi zadovoljni. Ono što je nama bitno je da smo dobili puno više pohvala, nego što je bilo kritika’, dodaje Renata Čulinović – Čaić predsjednica Hrvatskog liječničkog sindikata.

Pogledajte video.