Koprivničke vode obavještavaju građane da će u sklopu projekta ‘Aglomeracija Koprivnica’ započeti radovi na rekonstrukciji sustava odvodnje grada Koprivnice.

U ponedjeljak započinju radovi u Ulici Gornji Banovec sa spojem na Pavelinsku ulicu i radovi na Trgu kralja Tomislava, Trgu podravskih heroja i Trgu slobode. Pripremni radovi u navedenim ulicama su završeni.

Tijekom radova na rekonstrukciji sustava odvodnje izvodit će se i radovi na prespajanju svih postojećih priključaka odvodnje.

Završena je konstrukcija odvodnje u Ulici Franje Gažija od raskrižja s Pavelinskom ulicom na sjeveru do raskrižja sa Ulicom Donji Banovcec na jugu te se mole građani da ne parkiraju vozila na uređenim zelenim površinama.