Predstavljanjem projekta u prostorijama Općine Virje danas je i službeno započela provedba katastarske izmjere koja se provodi temeljem Godišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja za 2022. godinu na području Općine Virje za dio k.o. Virje. Izmjerom će biti obuhvaćeno 939 hektara s 5412 katastarskih čestica građevinskog područja, a vrijednost radova koje u potpunosti financira Državna geodetska uprava je 896.000 eura. Rok za završetak izmjere je 12 mjeseci, a mještani su kroz javnu tribinu upoznati s postupkom te svojim pravima i obvezama.

Predstavljanju projekta ispred Koprivničko-križevačke županije su prisustvovali župan Darko Koren i pročelnica Melita Ivančić, zatim načelnik Mirko Perok i pročelnica Kristina Filipović, pročelnica Područnog ured za katastar Koprivnica Jelena Unger ispred Državne geodetske uprave, predsjednica Općinskog suda u Koprivnici Marija Grgešić, predstavnici Zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u Koprivnici – Stalne službe u Đurđevcu, Područnog ureda za katastar Koprivnica – Odjela za katastar nekretnina Đurđevac te predstavnici izvođača radova i nadzora.

viber_slika_2023-03-17_12-23-52-531_800x800-equal

“Potreba za pokretanjem nove katastarske izmjere proizašla je iz različite evidencije katastra i zemljišne knjige, nesklada stvarnog stanja s postojećim evidencijama te zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa koji vlasnicima otežavaju upravljanje nekretninama u njihovom vlasništvu”, pojasnio je načelnik Perok, a župan Koren je dodao kako je katastarska izmjera jedan od preduvjeta za razvoj gospodarstva i prostora u cjelini.

“Opće je poznato da sredine koje imaju regulirane i katastarske i gruntovne dokumente dobivaju na vrijednosti, a Koprivničko-križevačka županija je trenutačno angažirana na četiri izmjere na području županije kroz sufinanciranje u iznosu od oko 400.000 eura”

Na području županije odrađeno je16 posto novih izmjera, gdje je obnovljena zemljišna knjiga i katastar, rekla je pročelnica Područnog ured za katastar Koprivnica Jelena Unger, dok je predsjednica Općinskog suda u Koprivnici Marija Grgešić kazala kako su zemljišno-knjižni odjeli ažurni, što značajno utječe na kvalitetu pruženih usluga ljudima s našeg područja.

Uz izmjeru na području općine Virje na prostoru županije u tijeku su izmjere i na području Općine Legrad (k.o. Veliki Otok i k.o. Kutnjak), Općine Gornja Rijeka (k.o. Gornja Rijeka), Općina Đelekovec (k.o. Đelekovec i k.o. Imbriovec) i Općine Kloštar Podravski (k.o. Kloštar Podravski), ukupne vrijednosti preko 3,5 milijuna eura pri čemu Županija sufinancira izmjeru s 15 posto iznosa. Dodajmo kako su u posljednje četiri godine završene izmjere na području Općine Koprivnički Ivanec (k.o. Koprivnički Ivanec i k.o. Kunovec) i Općine Rasinje (k.o. Subotica Podravska i k.o. Gorica).

viber_slika_2023-03-17_12-23-51-674_800x800-equal