Uz pohvale vladajućih i ocjenu oporbenih zastupnika da Vladin Prijedlog zakona o osobnoj asistenciji ide u dobrom smjeru, ali da je u njemu još niz pitanja otvoren, Hrvatski sabor u petak je spomenuti zakon poslao u drugo čitanje.

Dobar pravac kojim zakon ide mora posvjedočiti da osvještavamo potrebu promjene paradigme, da shvatimo da ulaganje u osobe s invaliditetom (OSI) nije milostinja nego socijalno investiranje, rekao je Davorko Vidović (Socijaldemokrati).

U zakonu je, kaže, mnogo toga dobroga, ali saborska je rasprava pokazala da je u njemu niz pitanja još otvoren.

I Jelena Miloš (ZLB) ističe da je zakon iskorak. Čeka se 15 godina, a zasluga je brojnih udruga i OSI koji su se za njega izborili, kaže zastupnica suglasna da postoji prostor za poboljšanje.

OSI koji imaju roditelja njegovatelja imaju pravo na osobnog asistenta, roditelj nije njegova zamjena, prava osoba s intelektualnim teškoćama moraju se uvrstiti u 2. čitanje zakona, poručila je.

Peović: Ovo nije samo socijalno, nego i radno-pravno pitanje

Katarina Peović (RF) suglasna je da je dobro što se zakon konačno donosi, što će osigurati prelazak iz stihijskog i nestalnog financiranja osobne asistencije na stabilniji i dugoročniji. Ovo nije samo socijalno, nego i radno-pravno pitanje i tu imamo najviše skepsi, kazala je.

Imamo priliku donijeti dobar zakon, a u raspravi smo definirali niz poboljšica koje treba osigurati, kazala je Anka Mrak Taritaš (Glas).  Napomenula je da treba donijeti osam pravilnika za provedbu zakona i da je resorni ministar obećao da će oni doći na raspravu u Sabor.

Kao pitanja koja treba doraditi, Peđa Grbin (SDP), naveo je način određivanja satnice asistenata, participaciju korisnika, neprimjereno dugi rok u kojem bi pravilnici trebali biti donijeti.

Zastupnici saborske većine pozitivno gledaju na zakon.

Kroz njega se, ističe Dragana Jeckov (SDSS), povećava cijena sata usluge asistenata, broj korisnika, omogućuje pristupačnost osobnog asistenta u cijeloj državi.

Ohrabruje obećanje ministra da je otvoren za sve sugestije, posebno one koje je iznijela pravobraniteljica za OSI, kazala je.

Nada Murganić (HDZ) opetuje da Hrvatska prvi puta donosi ovakav zakon, da će se asistencijske usluge, koje OSI omogućuju da se potpunije uključe u društvo, umjesto projektno, financirati iz državnoga proračuna. Sada je trošak tih usluga 20 milijuna eura, u buduće će biti 150 milijuna eura, naglasila je.

Silvano Hrelja (HSU) kaže kako ne vidi razloga da bi netko bio protiv ovog zakona. Nakon 33 godine posebnim zakonom uređujemo jedno pravo i uslugu, istaknuo je i dodao da je zakon „85 posto dobar“.