Ukupno 252 nova doktora znanosti i doktora umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu promovirana su u subotu na dvije svečanosti održane u velikoj dvorani Regionalnoga centra za razvoj poduzetničkih kompetencija za zemlje jugoistočne Europe (SEECEL).

Rektor Sveučilišta Stjepan Lakušić istaknuo je u toj prigodi, priopćeno je sa Sveučilišta, da samo oni koji su stigli do diplome doktora znanosti i doktora umjetnosti znaju da je taj put dug i nimalo jednostavan.

“Imajte na umu da su vaša postignuća temelj napretka zajednice u kojoj djelujete, našega gospodarstva i društva u cjelini”, poručio je rektor novim doktorima.

Vrhunska istraživanja moraju biti temelj doktorskoga studija jer ona otvaraju nove izazove ali i omogućuju napredak gospodarstva i održivi razvoj društva, što je danas glavni prioritet, istaknuo je rektor. “Budućnost pripada ljudima koji se za nju pripremaju danas, a vi to upravo činite stjecanjem diploma doktora znanosti i doktora umjetnosti”, dodao je.

Današnje svečane promocije prve su na kojima su novi doktori uz otisnute diplome dobili i one digitalne u pretince e-pošte. Obje su inačice doktorskih diploma izrađene istodobno te imaju QR kod, a one u digitalnom obliku su i elektronički potpisane.

U ime promoviranih doktora znanosti i doktora umjetnosti na prvoj se svečanosti nazočnima obratila Lidija Horvat s Pravnoga fakulteta, a na drugoj Martina Munivrana s Filozofskoga fakulteta

Uz prorektore, dekane, prodekane i profesore Sveučilišta u Zagrebu, svečanim promocijama nazočio je ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs.