Zagrebačka županija objavila je 400 tisuća eura vrijedan javni natječaj za financiranje programa i projekata zdravstvenog, socijalnog i humanitarnog značenja i 80.000 eura vrijedan javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga proizašlih iz Domovinskog rata. Natječaji su otvoreni do 24. svibnja 2024. godine.

Financijska potpora za pojedini program/projekt zdravstvenih, socijalnih i humanitarnih udruga može biti odobrena u iznosu od najmanje 1.000 eura do najviše 55.000 eura. Prijavitelji mogu biti udruge i druge neprofitne organizacije koje su upisane u Registar neprofitnih organizacija, a koje djeluju na području Zagrebačke županije. Program i projekt koji provodi udruga ili druga neprofitna organizacija mora obuhvaćati osobe s prebivalištem na području Zagrebačke županije, a njegovo provođenje ne smije trajati dulje od 12 mjeseci. Programi i projekti od posebnog interesa za Zagrebačku županiju odnose se na zdravstvene, socijalne i humanitarne programe, programe i projekte zaštite od nasilja u obitelji te programe i projekte u području brige za umirovljenike i osobe starije životne dobi.

Upute za prijavitelje i potrebni obrasci dostupni su ovdje, a više informacija može se dobiti na [email protected] ili brojevima telefona 01/6009 -485 i 01/6052-865.

Financijska potpora za pojedini program i projekt braniteljski udruga može iznositi najmanje 700, a najviše 11 tisuća eura. Prijavljeni program ili projekt mora biti besplatan za korisnike kojima je namijenjen, a korisnici moraju biti stanovnici Zagrebačke županije. Također, program ili projekt mora se odnositi na prioritetne aktivnosti te mora biti jasno određeno područje provedbe i ciljana skupina korisnika, a sama provedba ne smije trajati dulje od 12 mjeseci. Cilj natječaja je jačanje kapaciteta udruga proizašlih iz Domovinskog rata na području Zagrebačke županije putem njihovih programa i projekata, koji se odnose na socijalno i psihološko osnaživanje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, podizanje učinkovitosti skrbi o socijalno ugroženim i teško bolesnim hrvatskim braniteljima i njihovim obiteljima te promicanje vrijednosti Domovinskog rata.

Tekst javnog natječaja, upute za prijavitelje i prijavni obrasci nalaze se  ovdje, a više informacija može se dobiti u Upravnom odjelu za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje, Ulica grada Vukovara 72/VI, Zagreb te na brojeve telefona: 01/6009-485 i 01/6052-865.