Zastupnici zagrebačke Gradske skupštine u četvrtak su na sjednici jednoglasno prihvatili program energetske obnove, dogradnje i izgradnje zgrada javnog sektora za razdoblje do 2030. godine koji je predložio gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Cilj programa je priprema i realizacija projekata obnove i izgradnje zgrada kroz odabir i primjenu mjera energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije u zgradama u vlasništvu Grada. Također, primjene elemenata zelene infrastrukture za poboljšanje kvalitete prostora, života i rada u gradskim objektima te doprinosa dostizanju ciljeva klimatske neutralnosti.

Program razlikuje razdoblje do 2026. s ciljem korištenja sredstava iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost te razdoblje do 2030. u kojem se uvode i alternativni modeli nabave radi korištenja sredstava iz Višegodišnjeg financijskog okvira 2021.- 2027. Programom su obuhvaćene sve zgrade javnog sektora u vlasništvu Grada, a provedenim analizama potreba u sektoru zgradarstva ukazana je potreba planiranja financijskih sredstva od preko dvije milijarde kuna (iznos kapitalnih ulaganja za preko 100 zgrada na području Grada Zagreba) u razdoblju do 2030.

Gradski zastupnici jednoglasno su prihvatili i prijedlog zaključka gradonačelnika Tomaševića o prihvaćanju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt “Solarizacija ustanova Grada Zagreba” koji se financira iz Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora za razdoblje od 2014. do 2021. u okviru provedbe Programa “Energija i klimatske promjene”.

Navodi se kako Grad Zagreb, kao nositelj projekta, prihvaća sklapanje Ugovora s RH, Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova EU, kao upravitelja programa, o dodjeli bespovratnih sredstava za taj projekt. Gradonačelnik Tomašević je 7. prosinca 2021. donio Zaključak o prijavi projekta, a 27. travnja je izvršio izmjenu partnera na projektu te uz Grad kao prijavitelja, sudjeluju Zagrebački holding i Energy Farm International Foundation EFIF iz Norveške.

Cilj projekta je povećanje korištenja obnovljivih izvora energije u ustanovama i nekretninama kojima je vlasnik ili osnivač Grad Zagreb te na lokaciji nekretnine Podružnice Čistoće. Povećanje korištenja obnovljivih izvora energije ostvarit će se kroz implementaciju osam pilot projekata gdje će se u svrhu samoopskrbe izgraditi sunčane elektrane ukupne snage 1,43 MW. Ostvarit će se povećanje korištenja obnovljivih izvora energije za 1400 MWh uz smanjenje emisije CO2 od 222 tona/godinu. Razdoblje provedbe projekta je od 11. srpnja 2022. do 30. travnja 2024.