Izgradnja Centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Divulje stajat će više od 24 milijuna eura, a u srijedu je odabrano da izvođač bude austrijska tvrtka Strabag AG, koja je bila i jedini ponuđač, izvijestili su iz splitskog “Vodovoda i kanalizacije”.

Odabrana ponuda u potpunosti zadovoljava tražene uvjete iz dokumentacije o nabavi te odgovara tehničkim specifikacijama iz predmeta nabave, priopćili su iz VIK-a.

Projekt izgradnje pročišćivača u Divuljama, kako je navedeno,  obuhvaća radove dogradnje postojećeg infrastrukturnog objekta za mehaničko pročišćavanje otpadnih voda i radove na regulaciji dijela bujičnog potoka Slanac.

Njegova izgradnja dio je projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Kaštela-Trogir ukupne vrijednosti 152,8 milijuna eura (bez PDV-a) kojeg sa 106,6 milijuna eura  sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program “Konkurentnost i kohezija” 2014. – 2020.

Nositelj projekta je “Vodovod i kanalizacija” Split, a realizira ga u suradnji s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja,  Hrvatskim vodama, gradovima Kaštela, Trogir i Split, općinama Okrug, Seget te naseljem Slatine.

Realizacijom projekta aglomeracije Kaštela-Trogir, vodoopskrbna mreža na području Kaštela, Trogira i Čiova proširit će se na dodatnih 7.700 stanovnika (2.548 priključaka) povećavajući stopu priključenosti na 99  posto, dok će istodobno 32.477 stanovnika (8.613 priključaka) biti priključeno na kanalizacijski sustav čime će se priključenost podignuti sa sadašnjih 45 posto na 97  posto, izvijestili su iz VIK-a.