U prosincu je potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske za projekt “Sanacija zatvorenog odlagališta Cerovka”. Ugovorom je sanacija zatvorenog odlagališta Cerovka sufinancirana u iznosu od 2.611.247,23 € odnosno 85% iz Mehanizma za oporavak i otpornost Europske unije (NPOO).

Danas, 10. travnja 2024. potpisan je Ugovor o neposrednom sudjelovanju Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u sufinanciranju provedbe EU projekta “Sanacija zatvorenog odlagališta Cerovka” u iznosu od 307.205,26 €. čime je Grad Sveti Ivan Zelina osigurao sufinanciranje dodatnih 10% procijenjenih i prihvatljivih troškova projekta koji iznose sveukupno 3.072.055,58 € (uklj. PDV).

Sanacija zatvorenog odlagališta neopasnog otpada „Cerovka“ doprinosi očuvanju prirodnog okoliša što pridonosi povećanju gospodarskih i društvenih korist te održivosti, učinkovitoj zaštiti i korištenju prirodnih resursa, kao i unapređenju prirodnog i životnog okoliša na razini jedinice lokalne samouprave, Grada Svetog Ivana Zeline.