Vrhovni sud u utorak je prihvatio žalbu bivšeg čelnika Državnog odvjetništva Dražena Jelenića i ukinuo odluku kojom je u prosincu razriješen državnoodvjetničke dužnosti zbog članstva u masonskoj loži.

Jelenić je s dužnosti glavnog državnog odvjetnika odstupio u veljači 2020. kada je otkriveno da je član masonske lože, a njegova nasljednica Zlata Hrvoj Šipek protiv njega je naknadno pokrenula stegovni postupak.

Teretila ga je da je tajno bio član masonske udruge od ožujka 2018. ali i nakon što je stupio na čelo DORH-a te da je u listopadu 2018. stupio u članstvo druge takve udruge i nastavio biti član i nakon što je razriješen dužnosti glavnog državnog odvjetnika.

Time je doveo u pitanje svoju, ali i samostalnost i neovisnost cjelokupne državnoodvjetničke organizacije, tvrdi Hrvoj Šipek. Državnoodvjetničko vijeće (DOV) Jelenića je dužnosti zamjenika glavne državne odvjetnice razriješilo u prosincu, a on se žalio.

Odluka bez pravilnog obrazloženja

Vrhovni sud u utorak je izvijestio kako smatra da odluka DOV-a ne sadrži pravilno obrazloženje pa je nije moguće ispitati. „Stegovna odgovornost zamjenika glavne državne odvjetnice je povezana s članstvom u konkretnim udrugama, a ne odgovor na načelno pitanje dopuštenosti pripadnosti članstvu takvih i sličnih udruga”, zaključio je Vrhovni sud.

Dodaju da obrazloženje odluke DOV-a sadrži samo razloge za ocjenu nespojivosti članstva u prvoj udruzi. „U odnosu na drugu udrugu, u odluci se ne navodi ni njezin naziv. To upućuje na to da u postupku uopće nije razjašnjeno o kojoj i o kakvoj udruzi je riječ”.

“U obrazloženju odluke su potpuno izostali razlozi o tome zašto je članstvo i u toj drugoj udruzi nespojivo s obnašanjem državnoodvjetničke dužnosti. Te je razloge nužno navesti”, smatra Vrhovni sud. Navode i da okolnosti na kojima je DOV utemeljilo svoj zaključak ne predstavljaju krug indicija.

Slijedi novi postupak pred DOV-om

„Zaključak da se zamjenik glavne državne odvjetnice u listopadu 2018. učlanio u drugu udrugu je, za sada, bez valjane pravne osnove. Zbog toga je žalbu trebalo prihvatiti i odluku ukinuti te predmet vratiti na ponovni postupak”, priopćio je sud.

Smatraju da je u ponovljenom postupku potrebno utvrditi je li Jelenić u listopadu 2018. doista postao član i druge udruge. „Ovo utvrđenje mora biti s takvim stupnjem izvjesnosti koji ne ostavlja ni najmanje dvojbe za suprotan zaključak. Potom treba izložiti i razloge zašto DOV ocjenjuje da bi članstvo u drugoj neimenovanoj udruzi također bilo nespojivo s obnašanjem državnoodvjetničke dužnosti”.

U novom stegovnom postupku DOV po naputku Vrhovnog suda treba donijeti novu na zakonu utemeljenu odluku koju će pravilno i potpuno obrazložiti i pritom otkloniti uočene nedostatke.