Izvanredna sjednica Gradskog vijeća Grada Vrbovca održana je večeras u Gradskoj vijećnici.

Na dnevnom redu bila je samo jedna točka – Odluka o donošenju VI. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Vrbovca, koja je izglasana.

Gradonačelnik Denis Kralj pojasnio je kako su izmjene i dopune važne zbog pilot projekta koji će se prijaviti na EU natječaj.

– To nam je važno zbog Strategije zelene urbane obnove koju smo donijeli ove godine i koja nam omogućuje da prijavimo jedan zeleni pilot projekt. Na EU fondove ćemo prijaviti uređenje centra grada. Planira se kompletno uređenje parkirališta te rekonstrukcija Ulica Frane Krste Frankopana koju bismo zatvorili za promet, osim za stanare i školske autobuse. Na taj način bismo dobili jednu urbanu cjelinu s više zelenila u centru i manje prometa. Iz EU fondova možemo povući milijun eura za taj projekt. Urbanistički plan mijenjamo kako bismo mogli na vrijeme predati taj projekt uređenja centra i kandidirati se za tih milijun eura koji nam se nudi. Riječ je o stopostotnom financiranju iz EU fondova. Rok za prijavu je do kraja godine, zato je Urbanistički plan morao na izvanrednu sjednicu – rekao je Kralj.

FOT_7193

Pročelnik Upravnog odjela za razvoj grada Damir Lončarić dodao je kako su zadnje izmjene Urbanističkog plana bile prije godinu dana. Od tada je stiglo 50-ak prijava i iskazala se potreba za novim izmjenama.

– U okviru VI. izmjena provedena je strateška procjena, odrađeni su javni uvid i rasprava, pojedina mišljenja javnopravnih tijela i građana s rasprave su odobrena u cijelosti ili djelomično, a neka su i odbijena. Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije dao je za ovaj nacrt pozitivno konačno mišljenje – rekao je Lončarić.

FOT_7195

Vijećnik HDZ-a Damir Fašaić zatražio je od gradonačelnika objašnjenje oko parcele iza Ulice Buban, na koju se dolazi iz Ulice Andrije Hebranga.

– Vlasnik parcele je Damir Juršetić. Projekt je napravio u skladu s V. Izmjenama i dopunama. On kaže da je zemljište dao za cestu Gradu te napravio infrastrukturu u vrijednosti stotinjak tisuća kuna. Sada mu je Grad preko njegove građevinske parcele stavio pristupnu cestu i njegovu česticu od 570 kvadrata devastira i na njoj ne može više graditi, a sve kako bi se omogućio pristup drugim vlasnicima koji tamo imaju čestice. On kaže da je prije dogovorio s Gradom da će tamo graditi te da se izravno pogoduje vlasnicima tih susjednih čestica. Ti vlasnici se nisu htjeli uključili u V. Izmjene da im se osigura prometnica i pristup. Da li postoji mogućnost pristupa tim česticama od Šumarije, kako se Damiru Juršetiću ne bi uništila čestica? Na ovaj način je prekršen dogovor koji je imao s Gradom te se ide na štetu investitoru koji gradi stanove. Predlažem da se ta pristupna cesta preko njegove parcele stavi van prijedloga Urbanističkog plana i da se pronađe kvalitetnije i bolje rješenje – rekao je Fašaić.

FOT_7188

Gradonačelnik je odgovorio kako vijećnik Fašaić danas zastupa interese člana svoje stranke.

– Nećemo raditi onako kako paše HDZ-ovcima, nego onako kako paše svim ljudima. Na tom području imamo ukupno pet vlasnika parcela. Član vaše stranke je od Grada tražio da parcele ostalih četvero vlasnika pretvorimo u zelene površine. Umjesto da postignemo dogovor da svi ti vlasnici imaju pristup do svojih čestica i da svi mogu investirati i graditi, taj čovjek je tražio da on bude jedini investitor, a svi oko njega imaju zelene površine. Gradsko vijeće to neće odobriti, nego smo pronašli rješenje i vlasnici tih parcela će moći graditi. To je jedino fer i logično rješenje – odgovorio je Kralj.

Fašaić je dodao kako je nebitno tko je u kojoj stranci te kako parcela ima troje vlasnika.

– Investitori su se i ranije bunili, primjerice oko Vinogradske ulice te smo i tad podnosili primjedbe. Ako je prije godinu dana postojao dogovor da će tamo biti građevinska parcela, onda je netko nekoga izigrao. Želim da svi imaju pristup i da im se omogući gradnja. Damir Juršetić se dogovorio s vama, prepustio je česticu Gradu i svu komunalnu infrastrukturu izgradio o svom trošku. Vi ste očito njega izigrali – rekao je Fašaić.

Kralj je odgovorio kako ne potencira stranačku pripadnost.

– Investitor je imao dva zahtjeva i oba su mu usvojena. Da činimo razlike, ovisno je li netko član HDZ-a ili nije, onda se ne bismo tako ponašali. Od tih pet vlasnika na parceli, vi ste odlučili zastupati baš onog koji je član HDZ-a. Niste zastupali ostala četiri vlasnika. Ja pokušavam zastupati interese svih njih i pronaći zajednički interes njih i Grada. To što je on član HDZ-a, to nije važno. Sad kad smo uvažili nešto što se njemu ne sviđa i uključili druge ljude, sad je to odjednom problem – zaključio je Kralj.

VI. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja na kraju su izglasane s 12 za, dok je vijećnik Fašaić bio suzdržan.

FOT_7184 FOT_7185 FOT_7186 FOT_7187 FOT_7189 FOT_7194 FOT_7198 FOT_7199 FOT_7201 FOT_7207