Vrbovečka udruga vinogradara i vinara održala je godišnju skupštinu. Izvješće o radu za prošlu godinu podnio je predsjednik Antun Štanfel.

Vrbovečka udruga vinogradara i vinara ove godine obilježava 30 godina rada. Za 10 obljetnicu 2004. godine tiskali su knjigu “Kolko kaplic tolko let” autora Dragana Vickovića. Za 20. obljetnicu Udruga je 2014. tiskala knjigu Franje Simića pod naslovom “Naših dvadeset”.

U izvješću za prošlu godinu, predsjednik Antun Štanfel je istaknuo kako su članovi Udruge za Dan grada Vrbovca pripremili tradicionalnu 21. izložbu vina gdje je dodijeljeno 13 zlatnih, 60 srebrnih i 41 brončano priznanje, a gradonačelnikovim vinom proglašena je graševina Andrije Korenike.

Vinari su sudjelovali i na drugim izložbama vina gdje su postigli zapažene rezultate. Tako je Ivica Petek osvojio zlatnu medalju za traminac u Svetom Ivanu Zelini, a Antun Korenika za graševinu.

Tomislav Vuljanković osvojio je brončanu medalju za rajnski rizling te dvije srebrne medalje za mješavinu bijelu i cabernet sauvignon u Svetom Ivanu Zelini. Jasminko Dubravec za mješavinu bijelu osvojio je zlatnu medalju, a Ivica Petek za traminac na izložbi u Ivanić Gradu.

Lani je u srpnju nevrijeme poharalo mnoge vrbovečke gorice što se odrazilo i na količini, ali i na kvaliteti vina. Članovi Udruge provodili su edukaciju, te su organizirali izlete.

Skupština je konstatirala da vinogradarstvo na ovom području stagnira, prije svega radi bolesti fitoplazme.

Skupština je saslušala izvješće mr. sc. Marije Koščević, dipl. ing. voditeljice laboratorija gdje se pored ostalog kaže da je lani na analizu ukupno doneseno 89 uzoraka. Od toga je odrađeno 48 kompletnih analiza. Osim kontrole vina rađene su i kontrole mošta koje su uključivale i stručno mišljenje. Osvrtom na prethodne godine, primijećeno je da vinari periodično žele kontrolirati svoja vina kako bi prevenirali moguće probleme u vidu mana ili bolesti istih, što je rezultiralo i malim brojem uzoraka kojima je bila potrebna korekcija ili liječenje vina.

Skupština je donijela plan rada i financijski plan za ovu godinu.

Na kraju su održana dva stručna predavanja na temu zaštite vinove loze od bolesti i štetnika te prevencije protiv fitoplazme i ESCA.

20240303_100140 20240303_103934 20240303_102436