Osuvremenjivanje upravnog spora, povećanje učinkovitosti pravosuđa i ubrzanja sudskih postupaka, cilj je prijedloga zakona o upravnim sporovima koji je Vlada sa sjednice u srijedu uputila u saborsku proceduru.

Ograničava se tako mogućnost da se posebnim zakonima propisuju izuzetno kratki rokovi za donošenje odluka o upravnom sporu, odnosno standardiziraju se upravni sporovi te se ograničava propisivanje prvostupanjske nadležnosti Visokog upravnog suda, budući da se ponajprije radi o sudu koji rješava najsloženije upravne sporove.

U zakonu se uvodi i mogućnost da u posebnim slučajevima odlučuje vijeće zbog složenosti pojedinih predmeta, a institut oglednog spora primjenjivao bi se ako je u pet ili više prvostupanjskih upravnih sporova predmet tužbe iste pravne i činjenične prirode.

Detaljno se razrađuju odredbe u odnosu na poslovnu sposobnost i zastupanje stranaka u upravnom sporu, raspravu, dokaze i izvođenje dokaza, te se stoga u cijelosti ukida posredna primjena odredbe Zakona o parničnom postupku, naveo je, među inim, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave Juro Martinović.

Sprječava se zlouporaba prava stranaka koja im pripadaju u sporu na način da nemaju pravo na naknadu troškova, a u slučaju teže zloupotrebe prava sud ih može i novčano kazniti.

Propisuje se proaktivniji pristup izvršenju presude te se uvode novčane kazne za čelnika nadležnog javnopravnog tijela koja provode postupak izvršenja, a ne postupe u skladu sa odlukom suda.

Usvojen akcijski plan za borbu protiv raka te program aktivnosti za zaštitu od požara

Vlada je na sjednici usvojila Akcijski plan do 2025. godine za provedbu Nacionalnog strateškog okvira protiv raka do 2030. godine.

Plan sadrži tri prioritetna područja – smanjenje pojavnosti raka promicanjem zdravih životnih navika uz učinkovitiju provedbu nacionalnih preventivnih programa i razvoj novih, uspostava sustava optimalnog praćenja i kontrole podataka o onkološkim pacijentima ustrojavanjem Nacionalne onkološke mreže i Nacionalne baze onkoloških podataka te doprinos smanjenju smrtnosti od raka te produljenje i povećanje kvalitete života oboljelih od raka između ostalog i nabavom radioterepijske opreme.

“Planirane mjere i aktivnosti obuhvaćaju primarnu prevenciju, sekundarnu prevenciju, dijagnostiku, liječenje, posebna područja onkologije, palijativnu skrb, edukaciju, istraživanje, nacionalnu onkološku mrežu i bazu podataka”, naveo je ministar zdravstva Vili Beroš.

Rak je vodeći javnozdravstveni problem u Hrvatskoj, a borba protiv raka po svim je mjerilima je nacionalno, strateško i sigurnosno pitanje, naglasio je. “Posljednjih pet godina u prosjeku se dijagnosticira 25.000 slučajeva invazivnog raka godišnje. Procjenjuje se da u Hrvatskoj živi 170.000 osoba koje su bolovale ili boluju od raka”, naveo je.

Usvojen je i program aktivnosti za ovu godinu u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za državu za koji je u državnom proračunu ukupno osigurano 21.825.318 eura.

Hrvatska vatrogasna zajednica, koja je predlagatelj programa, putem nadležnih vatrogasnih zajednica i Grada Zagreba planirat će pripravnost najmanje 50 vatrogasnih vozila i 500 dobrovoljnih vatrogasaca.

U Ministarstvu obrane, naveo je državni tajnik Zdravko Jakop, za provedbu aktivnosti planirano je do pet Canadaira, do šest izviđačko-navalnih zrakoplova Air Tractor, transportni helikopter te zrakoplov PC-9 M.

Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković istaknuo je da su korigirani financijski iznosi naknada za vatrogasce te su one za sezonske vatrogasce povećane s 530,89 eura na 660 eura mjesečno, protupožarna naknada povećana je s 26,55 eura na 30 eura, a profesionalnim dopunskim domicilnim vatrogascima naknada je povećana s 1.061,78 eura na 1.200 eura.

Zbog ostavke zamjenika općinskog načelnika Općine Pribislavec iz reda pripadnika romske nacionalne manjine, Vlada je za 10. ožujka raspisala prijevremene izbore za zamjenika.