Vlada je u četvrtak u saborsku proceduru uputila izmjene Zakona o gradnji, kojima želi omogućiti pravodobni početak gradnje više kapitalnih građevina čija je izgradnja povezana s ugovorima koje je sklopila država kojoj će se tako omogućiti ispunjenje obveza preuzetih tim ugovorima.

Izmjenama se želi poboljšati učinkovitost zakona, što će dovesti do olakšavanja izdavanja dozvola za građenje i uporabu građevina te samo građenje, a ublažit će se i obveze vlasnika zgrada vezane uz redovite preglede sustava grijanja, hlađenja ili klimatizacije zgrade, ističe ministar graditeljstva Lovro Kuščević,

Zakonom će se urediti novo razvrstavanje građevina s obzirom na zahtjevnost gradnje i to sa sadašnje pet na tri skupine, uredit će se i dopuštena odstupanja u građenju svih građevina, omogućuju se projektantu glavnog projekta da tim projektom, ako je potrebno, odredi obvezu izvedbenog projekta, uređuje se i pitanje posebnih uvjeta i potvrde glavnog projekta za građenje građevine za koju se ne izdaje lokacijska dozvola.

Također, proširuju se dokazivanje pravnog interesa za izdavanje građevinske dozvole za građevine od interesa za državu i na zemljište u vlasništvu države te jedinica lokalne samouprave, a uređuje se i pitanje izdavanja privremene uporabne dozvole za građevine od interesa za državu ako nije formirana građevinska čestica.

Omogućuje se i evidentiranje građevina u katastru i zemljišnim knjigama bez uporabne dozvole, uz zabilježbu da ista nije priložena, a uvodi se i obveza, po službenoj dužnosti, evidentiranja građevina za koje je izdana uporabna dozvola, u katastru vodova.

Vlada je iz proračunske zalihe odobrila Institutu za razvoj i inovativnost mladih 431,5 tisuća kuna, odnosno iznos PDV-a za nabavu opreme u sklopu projekta BBC micro: bit – STEM revolucija u školama za nabavu robe ukupno vrijedne 250 tisuća američkih dolara.

Ministar znanost i obrazovanja Pavo Barišić ističe kako ovom odlukom Banski dvori pokazuju da prepoznaju važnost projekta BBC micro. “To je ujedno u skladu s potrebom unapređenja učenja i poučavanja u prirodoslovnom,  matematičkom i tehničkom području i potrebom provođenja inovativnih tehnologija u nastavnom procesu. To je primjer dobre suradnje privatnog i državnog sektora u ostvarenju ideje koja učenicima daje nove mogućnosti učenja”, rekao je Barišić te pohvalio angažman predsjednika Instituta Nenada Bakića.

Sjednica Vlade idući tjedan u Sisku

Budući da je trenutačno nepopunjeno mjesto predstavnika bošnjačke nacionalne manjine zbog smrti izabranog člana Savjeta, Vlada je uputila poziv udrugama bošnjačke nacionalne manjine i drugim organizacijama, vjerskim zajednicama, pravnim osobama i građanima pripadnicima bošnjačke nacionalne manjine, da predlože svog kandidata za imenovanje člana Savjeta za nacionalne manjine iz reda istaknutih kulturnih, znanstvenih, stručnih i vjerskih djelatnika, pripadnika bošnjačke nacionalne manjine.

Uredbom o ljetnom računanju vremena određeno je, pak, da ljetno računanje vremena počinje 26. ožujka u 2 sata pomicanjem za jedan sat unaprijed te se računa kao 3  sata, a završava 29. listopada u 3 sata pomicanjem za jedan sat unatrag te se računa kao 2 sata.

Odlučeno je i da će Hrvatska Čileu uputiti 20 tisuća američkih dolara pomoći za saniranje posljedica požara koji su pogodili tu zemlju.

Vlada će idući četvrtak sjednicu po drugi puta održati izvan Zagreba, nakon Vukovara ovog puta u Sisku, a premijer Andrej Plenković uputio je apel ministarstvima da u Vladu upute sve materijale o projektima vezanima uz sam grad i Sisačko-moslavačku županiju kako bi bili pripremljeni i spremni za sjednicu.

(Hina)

fah