Vlada je na zatvorenom djelu sjednice donijela zaključak kojim se Skupštini Jadrolinije Rijeka predlaže izbor Damira Zeca, Mile Perića i Zorana Turuka za članove Nadzornog odbora do provedbe postupka izbora članova, na vrijeme od najduže šest mjeseci.

Na osobni zahtjev razriješena je dosadašnja članica Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za socijalni rad Marija Barilić, a novom članicom imenovana je Tatjana Katkić Stanić, kao članica koja se imenuje na prijedlog ministra rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Razriješen je dio dosadašnjih članova Stožera civilne zaštite, brigadni general Ivan Turkalj, Branka Ivančan-Picek i Josip Granić. Novim članovima imenovani su brigadni general Željko Ljubas, Josip Brozičević i Ivan Güttler, kao predstavnici Ministarstva obrane, HGSS-a i Državnog hidrometeorološkog zavoda.

Državnom službeniku Joži Dušiču ponovno je dano ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Direkcije za korištenje službenih zrakoplova, s danom 3. ožujka, do provedbe javnog natječaja za imenovanje ravnatelja, a najduže do šest mjeseci, jer mu ističe ovlaštenje 2. ožujka.

Razriješen je član Međuvladinog mješovitog odbora za provedbu Sporazuma između Republike Hrvatske i Republike Mađarske o zaštiti mađarske manjine u Hrvatskoj i hrvatske u Mađarskoj Šandor Jakab, a novim je članom imenovan Oliver Matijević, kao predstavnik mađarske manjine.

Razriješen je dosadašnji član Glavne skupštine Narodnih novina Hrvoje Bujanović, a novim članom Glavne skupštine, koji predstavlja Republiku Hrvatsku imenovan je Damir Habijan.

Donesen je Zaključak kojim se Glavnoj skupštini društva Narodne novine predlaže izbor Roberta Blažinovića, Marina Bulata, Helge Svirčić i Suzane Kunac za članove Nadzornog odbora do provedbe postupka izbora članova Nadzornog odbora, na vrijeme od najduže šest mjeseci.

Na osobni zahtjev razriješena je ravnateljica Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom Damira Benc. Vršiteljem dužnosti ravnatelja Zavoda imenovan je Ivan Prgomet, do imenovanja ravnatelja temeljem po raspisanom javnom natječaju.