Zbog četiri sudska spora koja Grad Varaždin vodi zbog baliranog otpada na lokaciji “Brezje”, Vlada i Fond za zaštitu okoliša traže zadužnicu od Grada Varaždina vrijednu 43,7 milijuna eura, objasnio je gradonačelnik Neven Bosilj u srijedu na sjednici Gradskog vijeća.

Na toj je sjednici ujedno donesen proračun Grada za 2024. godinu vrijedan 108.065.411,19 eura.

Vlada RH nedavno je donijela odluku i odobrila  29.164.611,95 eura čime pokriva 100 postotni iznos procijenjenih troškova. Varaždinski gradonačelnik Neven Bosilj je u ponedjeljak 18. prosinca potpisao ugovor o sanaciji odlagališta baliranog otpada sa predstavnicima izvođača radova, te kako je gradonačelnik Bosilj objasnio na sjednici Gradskog vijeća, sada Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost moraju predati ugovor s izvođačem te instrumente osiguranja.

“Instrumenti osiguranja su zadužnica na 43,7 milijuna eura te bankovna garancija koju upravo ishodujemo na iznos cjelokupnog ugovora. Garanciju ćemo dobiti do 10. siječnja od Erste banke”, rekao je gradonačelnik Bosilj te objasnio da Grad još uvijek ima četiri otvorena spora zbog baliranog otpada, zbog čega Vlada i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost žele bankarsku garanciju i ne žele od toga odustati.

„Vlada se želi zaštiti od svih mogućih negativnih mogućnosti koje se mogu javiti zbog toga jer imamo još uvijek četiri otvorena spora. Oni žele biti sigurni da ovaj novac koji se daje za rješavanje bale neće završiti na odštetama nekoga od ovih iz ugovora i iz koncesije”, rekao je gradonačelnik Bosilj te podsjetio da je sve te sporove naslijedio.

„To je jedan korov koji je ostao iza prethodnih gradonačelnika koje sada moramo riješiti”, istaknuo je.

Na sjednici je većinom glasova donesen rebalans varaždinskog proračuna za ovu godinu te proračun za 2024. , kao i projekcije za 2025. i 2026. koje iznose 108.481.111,55 eura, odnosno 96.614.678,96 eura.