U hotelu Central u Bjelovaru održan je okrugli stol na temu “Demografski izazovi iz zupanijske perspektive”, a organiziran je u sklopu projekta “Povećanje efikasnosti i održivosti rada gospodarsko-socijalnih vijeća Bjelovarsko-bilogorske, Međimurske i Varaždinske županije”.

Na okruglom stolu raspravljalo se o negativnom trendu iseljavanja stanovništva iz Hrvatske i kako ga zaustaviti. Panelisti su bili Anđelko Akrap i Krešimir Ivanda, s Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Pogledajte video prilog,

prigorski.hr