Veliki dan je bio u petak u Đurđevcu. Svečano je otvoreno novo vodocrpilište i Đurđevac je postao bogat zlatnom tekućinom – pitkom vodom.

Direktor đurđevačkih Komunalija Tomislav Kolarić rekao je kako se vodocrpilište nalazi po veličini na jednom od šest najvećih vodonosnika u Europi koji se prostire od Pitomače do Koprivnice, a najdublji dio je na području Đurđevca. “Sveukupni potencijal vodocrpilišta  je oko 800 litara u sekundi, a danas je završen mukotrpni put u trajanju od 8 godina koji je bio potreban za izgradnju vodocrpilišta”, istaknuo je Kolarić.

voda6

Direktor VGO Varaždin Leonard Sekovanić je rekao kako će vodu biti moguće distribuirati na okolna područja i na Bjelovarsko-bilogorsku županiju. “Čestitam Komunalijama i izvođaču radova koji su izveli radove kvalitetno i na vrijeme”, rekao je Sekovanić.

voda7

Đurđevački gradonačelnik Željko Lacković nije krio zadovoljstvo. “Prekrasan je dan i prilika zbog koje smo se okupili, a danas je uistinu značajan dan za Đurđevac. Imamo plina i nafte, ali najveće bogatstvo za generacije koje će doći iza nas je upravo ova najkvalitetnija pitka voda. Posebno čestitam ljudima koji su sudjelovali na projektu od 2008. godine, a moram spomenuti da planiramo koheziju od 260 milijuna kuna”, istaknuo je Lacković.

voda2

Svečanost je završila prskanjem vodom, a svi gosti mogli su probati najkvalitetniju pitku vodu.

voda8

Komunalije d.o.o. Đurđevac kao vodni isporučitelj opskrbljuje pitkom vodom područje Grada Đurđevca i Općina Virje, Kloštar Podravski, Podravske Sesvete, Ferdinandovac, Novo Virje, Kalinovac, Molve, Gola i Novigrad Podravski.

voda

Za većinu vodnog područja voda se zahvaća iz vodocrpilišta Đurđevac, kapaciteta 100 l/s, koje je u vlasništvu INA d.d. i za koje Komunalije d.o.o. plaćaju najam. Vodocrpilište se nalazi u neposrednoj blizini industrijske zone grada Đurđevca i pod utjecajem je intenzivne poljoprivredne obrade okolnog poljoprivrednog zemljišta.

voda10

Radi osiguranja potrebnih 180 l/s kvalitetne ne zagađene i zaštićene pitke vode koja je potrebna za vodoopskrbu pri 100 % priključenosti stanovništva i gospodarstva, te radi nedostatka kvalitetne vode u susjednoj Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, u suradnji sa Hrvatskim vodama, pristupilo se u jesen 2008 godine vodo istražnim radovima sa ciljem pronalaska najkvalitetnije mikro lokacije budućih bunara i definiranju mogućih kapaciteta budućeg vodocrpilišta.

voda9
Novo vodocrpilište locirano je na šestom po veličini vodonosniku u Europi, koji se prostire od Koprivnice do Pitomače, omeđen sa Bilogorom i rijekom Dravom, i najdubljim dijelu na području Grada Đurđevca. Na osnovu hidro geoloških istražnih radova definiran je maksimalni potrebni kapacitet od 450 l/s za potrebe vodnog isporučitelja, okolne županije i očuvanje rezerve kapaciteta za budućnost, dok je sveukupni potencijal crpilišta gotovo 800 l/s.

vodocrpiliste durdevac
Za cjelokupnu dokumentaciju od istražnih radova do Građevinske dozvole sa otkupom zemljišta, uloženo je od 2008 do 2013. godine 3.987.151,62 kune.
2015 godine pristupilo se gradnji I faze crpilišta, koje se sastoji od dva bunara kapaciteta 180 l/s, upravne zgrade, trafostanice i svih popratnih infrastrukturnih građevina. Vrijednost radova sa svom popratnom dokumentacijom je 6.991.036,82 kn.
Iste godine započela je gradnja cjevovoda potrebnog za uključivanje vodocrpilišta u postojeću vodoopskrbni sustav, vrijednost radova sa popratnom dokumentacijom i odštetama na poljoprivrednom zemljištu je 2.415.175,13 kn.
Sa 30.09.2016. uspješno se završava mukotrpan put dug 8 godina potreban za sprovođenje svih radnji potrebnih za izgradnju vodocrpilišta.

voda3

Na tom putu je ukupno utrošeno 14.084.553,13 kn. Glavni sufinancijer bile su Hrvatske vode ( 80-90 %) te Županija Koprivničko-križevačka koja je Komunalijama d.o.o. pomagala osigurati njihov udio u sufinanciranju.
Sredinom 2016 godine Komunalije su prijavile projekat vodocrpilišta na natječaj EU Kohezijskog fonda te 05. rujna 2016. potpisale Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava Europske unije vrijedan 6.991.036,82 kn od čega EU dodjeljuje bespovratno Komunalijama d.o.o. 4.546.146,81 kn.
Na taj način Komunalije su u potpunosti realizirale ovaj važan projekt, te izgradile prvu fazu vodocrpilišta Đurđevac 2.

voda4voda5durdevac

prigorski.hr