S ciljem ubrzavanja procedura i stavljanja državne imovine u funkciju razvoja Varaždinske županije te njezinih gradova i općina, državna tajnica Ministarstva graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine Sanja Bošnjak danas je županu Anđelku Stričaku i zamjeniku gradonačelnika Grada Varaždina Miroslavu Markoviću predala na daljnje postupanje ukupno 122 predmeta za upravljanje i raspolaganje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske.

Primopredajom predmeta provodi se Zakon o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu RH, koji je na snagu stupio krajem prošle godine. Zakonom su poslovi upravljanja i raspolaganja građevinama i neizgrađenim građevinskim zemljištem u vlasništvu države povjereni županijama i gradovima, prema mjestu gdje se nekretnina nalazi.

Varaždinskoj županiji predano je 99 predmeta, od kojih se njih 35 odnosi na zahtjeve u kojima su podnositelji jedinice lokalne i područne samouprave te 64 predmeta u kojima su podnositelji fizičke i pravne osobe. Gradu Varaždinu predana su 23 predmeta koja se odnose na nekretnine na njihovom području, a riječ je o zahtjevima čiji su podnositelji fizičke i pravne osobe.

primopredaja_predmeti_drzavne_imovine_travanj_2024 (1)

– Od 2016. godine je Vlada RH s jedinicama lokalne samouprave s područja Varaždinske županije i s trgovačkim društvima u njihovom vlasništvu sklopila 25 ugovora o raspolaganju državnim nekretninama, od čega 11 ugovora o darovanju. Time su darovne nekretnine ukupne procijenjene vrijednosti 2,65 milijuna eura. S Gradom Varaždinom su u istom razdoblju sklopljena dva ugovora u darovanju, kojima su darovine nekretnine ukupne procijenjene vrijednosti 948 tisuća eura. Uz to je sklopljeno ukupno 6 ugovora s komunalnim tvrtkama o osnivanju prava služnosti, a za potrebe izgradnje sustava vodoopskrbe i odvodnje, dok je s tvrtkom Varkom sklopljen ugovor o darovanju nekretnine vrijedne 51.000 eura te su također sklopljena tri ugovora o osnivanju prava služnosti u cilju izgradnje sustava vodoopskrbe i odvodnje – rekla je državna tajnica Sanja Bošnjak.

Župan Stričak je istaknuo da mu je posebno drago što je upriličena primopredaja predmeta.

– Sa zadovoljstvom smo preuzeli predmete državne imovine, jer vjerujemo da ćemo brže i lakše provoditi postupke vezane uz građevine i neizgrađeno građevinsko zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske, jer smo upoznati sa stanjem na terenu. Svi zajedno ćemo se potruditi da zahtjeve riješimo u što je moguće kraćem vremenu kako bi državne nekretnine bile stavljene u funkciju. Da vodimo brigu o imovini, pokazuju nekretnine koje su dosad dane na upravljanje Varaždinskoj županiji. Najnoviji primjer su nekretnine u obuhvatu projekta „Posjetiteljskog centra Gaveznica“ na području Lepoglave, a za koje je u tijeku realizacija darovanja, dok nam je prošle godine Republika Hrvatska na uporabu na razdoblje od 50 godina dodijelila arboretum Opeka, koji planiramo revitalizirati i obnoviti – rekao je župan Stričak.

primopredaja_predmeti_drzavne_imovine_travanj_2024 (3)

Na primopredaji predmeta prisustvovali su i ravnateljica Uprave za upravljanje i raspolaganje nekretninama Ministarstva Ivana Pintar, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, civilno društvo i hrvatske branitelje Varaždinske županije Ljubica Božić, pročelnik Upravnog odjela za gradnju i komunalno gospodarstvo Grada Varaždina Vlado Podbrežnički i voditeljica Odsjeka za raspolaganje imovinom i stambene poslove Grada Varaždina Katarina Conar-Brod.