Varaždinska županija danas je objavila Natječaj za dodjelu potpora za doktorski studij za akademsku godinu 2023./24.

Potpore se dodjeljuju kao jednokratne financijske pomoći za sufinanciranje dijela troškova doktorskog studija u ovoj akademskoj godini, a obuhvaćaju: troškove školarine, troškove znanstveno-istraživačkih aktivnosti u okviru doktorskog studija, troškove objave znanstvenih radova u međunarodno indeksiranim publikacijama referentnim za određeno znanstveno/umjetničko područje te za troškove obrane doktorskog rada.

Maksimalan iznos potpore tijekom trajanja doktorskog studija iznosi 1.500 eura.

Pravo na potporu mogu ostvariti doktorandi koji su državljani Republike Hrvatske, imaju prijavljeno prebivalište na području Varaždinske županije u neprekidnom trajanju od najmanje šest mjeseci od dana objave javnog natječaja te imaju reguliran status doktoranda.

Kriteriji na temelju kojih se dodjeljuju potpore su: znanstvena i stručna aktivnost, prosjek ocjena svih ispita položenih tijekom studiranja na sveučilišnom diplomskom studiju ili sveučilišnom integriranom prijediplomskom i diplomskom studiju ili sveučilišnom specijalističkom studiju (ovjereni prijepis ocjena visokog učilišta), te rektorova nagrada.

Prijave se se podnose isključivo na obrascu objavljenom uz tekst Natječaja, a dostavljaju osobnom dostavom u pisarnici Varaždinske županije ili putem pošte u zatvorenoj omotnici s naznakom „Prijava na natječaj – potpore za doktorski studij“ na adresu: Varaždinska županija, Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i sport, Franjevački trg 7, 42000 Varaždin.

Krajnji rok za podnošenje prijave je 24. lipnja 2024. godine.

Tekst natječaja i prijavni obrazac dostupni su na internetskoj stranici Varaždinske županije (vzz.hr) na sljedećem linku.