Općoj bolnici Varaždin u četvrtak su dodijeljena tri certifikata – jedan akreditacijski AACI i dva certifikata sustava upravljanja kvalitetom, koji dokazuju da je bolnica zadovoljila najviše kvalitete zdravstvene skrbi i sigurnosti pacijenata.

Državni tajnik Ministarstva zdravstva Tomislav Dulibić je na svečanosti održanoj u holu nove zgrade Objedinjenog hitnog bolničkog prijema istaknuo da je put do dobivanja certifikata mukotrpan, na tome se radi godinama.

„Ovo je dosad najveća akreditirana bolnica u Hrvatskoj i nadam se putokaz za dalje. Želimo i radiom na akreditaciji i kvaliteti zdravstvene zaštite, to je poanta buduće reforme zdravstva”, rekao je Dulibić.

Podsjetio je kako je u prethodnom razdoblju u Hrvatskoj preko dvije milijarde kuna uloženo u zdravstvo iz EU-ovih fondova, od toga preko 450.000 milijuna kuna u Varaždinskoj županiji.

Dulibić kaže kako je projekt operacijskog bloka najveći projekt iz Nacionalnog programa oporavka i otpornosti, a završetkom tog projekta varaždinska bolnica bit će jedna od najmodernijih u Hrvatskoj.

Krešimir Antonio Paliska, izvršni direktor američke akreditacijske kuće AACI Healthcare, rekao je da akreditacija omogućava bolje upravljanje rizicima i smanjuje vjerojatnost i broj neželjenih događaja, te omogućava procjenu svake pojedine aktivnosti unutar procesa u ustanovi.

OB_Varazdin_certifikat 35

Varaždinski župan Anđelko Stričak rekao je da se u Varaždinskoj županiji trenutno gradi zdravstveni sustav za idućih 20 do 30 godina.

„U sklopu Opće bolnice Varaždin izgrađena je dnevna bolnica, slijedi faza opremanja, a raspisan je i natječaj za izgradnju operacijskog bloka. U sklopu Specijalne bolnice Varaždinske Toplice pred završetkom je izgradnja spinalnog centra”, kaže Stričak.