Na Veliku subotu oni najmanji pozvani su na potragu za čokoladnim jajima. Potraga će krenuti u 13 sati, a istovremeno će krenuti i podjela lovačkog paprikaša za sve posjetitelje.

U 20.30 sati na ribnjaku će biti paljenje vuzmice.

uskrs farkasevac