Akademija socijalne skrbi, javna ustanova osnovana radi organiziranja i provedbe stručnog usavršavanja radnika u sustavu socijalne skrbi te standardizacije obveznih i specijaliziranih programa stručnog usavršavanja, predstavljena je u petak na konferenciji.

“Cjeloživotno je obrazovanje nešto bez čega niti jedna grana, niti jedna služba više u budućnosti neće moći funkcionirati i odgovarati na suvremene izazove, pa tako niti djelatnost socijalne skrbi”, istaknuo je ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić na predstavljanju.

Dodao je da sada napokon imamo ustanovu koja će se trajno brinuti o usavršavanju svih radnika u socijalnoj skrbi, ne samo djelatnika Hrvatskog zavoda za socijalni rad, nego i zaposlenih u ustanovama socijalne skrbi, privatnih pružatelja usluga i obiteljskog centra.

“Upravo Akademija treba biti kohezijski faktor za sve nositelje struke, ujednačavati postupanja i omogućiti kvalitetnu cjeloživotnu edukaciju”, istaknuo je ministar, dodavši da će to biti omogućeno i za voditelje područnih ureda, djelatnike obiteljskog centra, pružatelje socijalnih usluga, ravnatelje i djelatnike ustanova socijalne skrbi.

Takvo što trebalo bi im omogućiti veće vrednovanje i kroz plaću.

Cilj je Akademije osnažiti socijalne radnike da i u medijskom komuniciranju mogu na najkvalitetniji mogući način prezentirati svoj rad, ulogu i postupanje.

Piletić je istaknuo da je u posljednje tri godine zaposleno više od 400 stručnjaka, socijalnih radnika i ostalih nositelja djelatnosti.

“Imamo nove djelatnike i jačamo obiteljski centar i sada kroz ovaj postupak formiranja Akademije, sistematizaciju i zapošljavanje, i tu ćemo dobiti dovoljan broj stručnjaka koji onda mogu ujednačeno pokriti cijeli teren”, rekao je.

Inspekcija u sigurnoj kući u Sisku

Na upit o pritužbama žena na uvjete u sigurnoj kući u Sisku, ministar je rekao da je inspekcija prošloga petka bila na terenu i da nisu u potpunosti potvrđeni navodi izneseni u medijima.

Utvrđeni su, kaže, određeni propusti u postupanju s hranom, a s obzirom na to da inspekcijski postupak još traje, ne može ništa više o tome reći.

Ravnateljica Akademije socijalne skrbi Marija Barilić kazala je da su u tijeku zapošljavanja, očekuje se odluka o izboru kandidata i nakon toga ide se na osnivanje programskog vijeća koje predlaže upravnom vijeću plan edukacija.

Programsko vijeće čine predstavnici Hrvatskog zavoda za socijalni rad, obiteljskog centra, centra za posebno skrbništvo, pružatelja socijalnih usluga, akademske zajednice i ministarstva.

Barilić je rekla da će se edukacije provoditi na cijelom području Hrvatske, a prve edukacije očekuje nakon osnivanja programskog vijeća i donošenja plana edukacija, znači prije ljeta.

“Uvjeren sam da će Akademija pridonijeti boljem organiziranju rada na terenu onih koji obavljaju zahtjevne dužnosti”, rekao je ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs.