Prilikom upisa u srednje škole ove je godine povećan broj dodatnih bodova za rezultate koje su učenici ostvarili na državnim i međunarodnim natjecanjima u znanju, pa će se tako, osim izravnog upisa za učenike koji su kao pojedinci osvojili prva tri mjesta u propisanom natjecanju u znanju od 5. do 8. razreda, dodatnim bodovima honorirati i članovi najboljih skupina, a jednim bodom i samo sudjelovanje na natjecanju.

To su neke su od novosti ovogodišnjeg Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole koje je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS) objavilo u ponedjeljak na svojim mrežnim stranicama.

Kod vrednovanja rezultata kandidata, postignutih na natjecanjima iz znanja, dodatno se nagrađuje i potiče izvrsnost te je povećan broj bodova i dodatno se vrednuje sudjelovanje na državnim i međunarodnim natjecanjima, obrazlažu u ministarstvu. Izravan upis za osvojena prva tri pojedinačna mjesta u natjecanju iz hrvatskog jezika, matematike, prvog stranog jezika, te drugih predmeta propisanih pravilnikom, vrijedit će kao i dosad, a novost je da će se dobiti po jedan dodatni bod i za samo sudjelovanje, bilo kao pojedinac ili član skupine.

Za prvo osvojeno mjesto kao član ekipe, umjesto prošlogodišnja tri, dobit će se četiri boda, za osvojeno drugo mjesto dodjeluju se tri, za treće dva boda, a jedan dodatni bod dobiva se za sudjelovanje.

Također, jedna je od novosti da će “škole za programe obrazovanja u trajanju od najmanje četiri godine moći utvrditi minimalni broj bodova potrebnih za prijavu kandidata za upis u pojedini program obrazovanja, ako imaju potrebu za istim, radi održavanja standarda kvalitete i sl.”, dok će se u trogodišnje programe i dalje moći upisivati bez utvrđenog minimalnog broja bodova.

Među važnijim promjenama koje u ministarstvu ističu navodi se da srednje škole mogu, u opravdanim slučajevima, uz dobivenu suglasnost Ministarstva, “provoditi provjere posebnih znanja iz nastavnih predmeta posebno važnih za upis kandidata u pojedini program obrazovanja”, a ta provjera znanja nije eliminacijska i njome bi kandidat mogao ostvariti najviše 5 bodova. Međutim, ta se odredba ne odnosi na ovogodišnji upis već stupa na snagu u trenutku započinjanja postupaka za upis u školsku godinu 2016./2017. Obrazložen zahtjev za suglasnost o provođenju takve provjere škole trebaju dostaviti ministarstvu najkasnije do kraja prvog polugodišta tekuće godine, radi upisa u iduću školsku godinu.

Najveći broj bodova i dalje nose ocjene. Zajednički kriterij važeći za upis u sve srednje škole je i dalje isti – to je prosjek zaključnih ocjena iz svih nastavnih predmeta od 5. do 8. razreda, zaokružen na dvije decimale. Na takav način moguće je steći najviše 20 bodova. Ta je kriterij dovoljan za upis u programe kraće od tri godine. Za programe u trajanju od najmanje tri godine, uz prosjek se vrednuju i zaključne ocjene u 7. i 8. razredu iz matematike, hrvatskog te prvog stranog jezika, čime je moguće steći najviše 50 bodova. Za gimnazijske i ostale četverogodišnje programe kao kriterij se uzimaju, kao i kod ostalih, oba navedena kriterija te dodatna stavka – zaključne ocjene triju nastavnih predmeta važnih za nastavak obrazovanja u pojedinim programima obrazovanja. Dva od tri predmeta propisana su “Popisom predmeta posebno važnih za upis”, koji je dio donesenog Pravilnika, a jedan samostalno određuje srednja škola od obveznih nastavnih predmeta koji se uče u osnovnoj školi. Na takav način moguće je steći najviše 80 bodova.

Prilikom prijava može se aplicirati na najviše šest obrazovnih programa.

Među novostima koje navode iz MZOS-a je i stavka u općim odredbama gdje je određena mogućnost upisa za kandidate starije od 18 godina upisa uz odobrenje ministarstva. Elementi i kriteriji propisani Pravilnikom koriste se i za upis u međunarodne programe. Također, određeno je kako se prilikom prijave programa obrazovanja može odabrati učenje prvog stranog jezika koji kandidat nije učio u osnovnoj školi, ali uz uvjet da je na provjeri znanja utvrđena mogućnost učenja tog stranog jezika za prvi strani jezik. Provjeru znanja iz tog stranoga jezika kandidat polaže u jednoj školi i rezultati provjere vrijede za prijavu u druge škole koje uvjetuju znanje istog stranog jezika, navode u MZOS-u.

Sportski uspjesi također se vrednuju pa će učenici koji su kao članovi ekipe na državnom natjecanju školskih športskih društava osvojili prvo mjesto dobiti tri dodatna boda, za drugo mjesto dva, a za treće mjesto jedan dodatni bod. Samo sudjelovanje u natjecanju se neće bodovati.

U MZOS ističu da su “jasnije propisane odredbe vrednovanja uspjeha kandidata s teškoćama u razvoju za koje se formiraju zasebne ljestvice poretka, a na temelju ukupnog broja bodova utvrđenog tijekom postupka vrednovanja, sukladno Državnom pedagoškom standardu srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja”.

Učeniku koji živi o otežanim uvjetima; ekonomskim, socijalnim, odgojnim, koji su mogli utjecati na njegov školski uspjeh u osnovnoj školi, dodaje se jedan bod u postupku vrednovanja, a također jedan bod dodjeljuje se i kandidatu kojemu su zdravstvene poteškoće ili dugotrajno liječenje utjecalo na rezultate obrazovanja.

Dva boda dodaju se i pripadniku romske nacionalne manjine koji živi u uvjetima koji su mogli nepovoljno utjecati na njegov uspjeh u osnovnoj školi, a preporuku za to daje mu Vijeće romske nacionalne manjine ili registirana romska udruga.

(Hina)

fah