Unatoč snijegu i hladnoći radovi se odvijaju po planu na Projektu izgradnje II. i rekonstrukcije postojećeg kolosijeka na dionici Križevci – Koprivnica – državna granica.

Na nadvožnjaku Vuk traju radovi na gornjem ustroju, a na nadvožnjaku Križevci je u tijeku postavljanje zaštitne ograde i mreže. Na devijaciji novog ulaza B u kolodvor Križevci radi se na gornjem ustroju oba kolosijeka.

Na fotografijama možete vidjeti radove na nadvožnjaku Vuk, nadvožnjaku Križevci, devijaciju novog ulaza B u kolodvor Križevci te prometnice ulice Ljudevita Modeca, koja se nalazi na mjestu u prostoru u kome će prolaziti buduća dvokolosiječna željeznička pruga, a bit će ukinuta dok u promet bude pušten nadvožnjak Križevci.

nadvoznjak1 nadvoznjak2 nadvoznjak3 nadvoznjak4 nadvoznjak5