Najkasnije do svibnja se na sjeveru Pojasa Gaze očekuje glad, upozorava UN u izvješću objavljenom u ponedjeljak, nakon više od pet mjeseci rata u kojem je palestinska enklava razorena, poginule su tisuće ljudi i prekinuta je opskrba.

U cijelom Pojasu Gaze, broj ljudi koji su suočeni s “katastrofalnom gladi” porastao je na 1,1 milijuna, što je gotovo polovica stanovništa, po Integriranoj faznoj klasifikaciji prehrambene sigurnosti (Integrated Food Security Phase Classification, IPC).

Riječ je o globalnoj skali za klasifikaciju prehrambene nesigurnosti i neishranjenosti. Skala je rezultat partnerstva organizacija na globalnoj, regionalnoj i nacionaloj razini.

“Glad se sada očekuje i predstoji u okruzima Sjevernog Pojasa Gaze i Grada Gaze i očekuje se da će se manifestirati u razdoblju od sredine ožujka do svibnja 2024.”, navodi se u izvješću.

Procjena inicijative koju podupire UN dolazi u trenutku kada međunarodna zajednica vrši pritisak na Izrael da dopusti dopremu više humanitarne pomoći u enklavu koja ima 2,3 milijuna ljudi.

Gotovo 300.000 ljudi na sjeveru Pojasa Gaze odsječeno je od svijeta zbog borbi.

EU je u ponedjeljak optužio Izrael da izaziva glad i koristi gladovanje kao ratno oružje, što Izrael niječe, tvrdeći da ne cilja civile i da samo želi eliminirati Hamas.

Broj ljudi za koje se smatra da su izloženi riziku od katastrofalne gladi u Pojasu Gaze gotovo se udvostručio u odnosu prema prosincu, kada je IPC objavio da je glad u tom području već rekordna.

“Od sredine ožujka do sredine srpnja, po najvjerojatnijem scenariju i pod pretpostavkom eskalacije sukoba uključujući kopnenu ofenzivu na Rafah, očekuje se da će polovica populacije Pojasa Gaze (1,11 milijuna ljudi) biti suočeno s katastrofalnim uvjetima”, po IPC-u.

IPC je ocijenio da bi se glad moglo izbjeći kada bi Izrael i Hamas prekinuli borbe i kada bi se omogućio bolji pristup humanitarnim organizacijama.

“Treba kratkoročno učiniti sve kako bi se osigurala opskrba hranom, vodom, lijekovima i zaštita civila, kao i da se obnove i osiguraju usluge vodoopskrbe, zdravstvene zaštite i sanitarne usluge te opskrba energijom.”