Udruga poslodavaca u zdravstvu Hrvatske (UPUZ-HR) pozvala je u četvrtak na hitnu promjenu politike određivanja cijena zdravstvenih usluga s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje (HZZO) te traži sudjelovanje u procesu određivanja cijena za sve postupke.

Udruga navodi da je HZZO trenutačno jedini kupac u državi koji samostalno određuje cijene zdravstvenih usluga, te smatra da upravo ta činjenica zdravstvene ustanove dovodi u financijski lošu poziciju.

Takav sustav omogućuje HZZO-u određivanje cijena prema vlastitim preferencijama, bez adekvatnog uvažavanja stvarnih troškova pružanja zdravstvenih usluga. To rezultira nepravednim nadoknadama za pružatelje zdravstvenih usluga te može dovesti do nedovoljne kvalitete i nedostupnosti zdravstvene skrbi za građane, navodi se u priopćenju.

Domovi zdravlja nemaju za plaće

Kao recentni primjer Udruga navodi domove zdravlja koji imaju ključnu ulogu u pružanju osnovne zdravstvene skrbi, osobito u ruralnim područjima gdje su često jedina dostupna zdravstvena ustanova.

Unatoč tome što je HZZO povećao limite, to nije dovoljno za pokrivanje dodatnih troškova domova zdravlja proizašlih iz povećanja plaća od 1. ožujka 2024. godine.

Standardni tim primarne zdravstvene zaštite na plaće je uvijek trošio 65-70 posto (dvije trećine) prihoda standardnog tima, a u travnju 2024. na plaće odlazi  85-95 posto prihoda standardnog tima.

UPUZ ističe da je to rezultat jednostranog dizanja limita od strane HZZO-a i povećanja plaća u travnju. Pojedinim domovima zdravlja ostaje samo 10 posto prihoda za pokrivanje troškova kao što su lijekovi, sanitetski materijal, režije ili čišćenje.

Udruga stoga hitno traži korigiranje iznosa cijena usluga i postupaka u djelatnostima primarne zdravstvene zaštite (PZZ) budući da  cjelokupnom PZZ-u nedostaje čak 20 posto prihoda.

Nužno uvođenje tripartitnog modela određivanje cijena zdravstvenih usluga

UPUZ, kao udruga s najvećim brojem zdravstvenih ustanova članica, traži sudjelovanje u procesu određivanja cijena za sve dijagnostičko-terapijske postupke.

Na taj bi način aktivno sudjelovali u novom modelu pregovaranja o cijenama zdravstvenih usluga, a zdravstvene ustanove ne bi bile samo puki pasivni izvršitelji ugovora koje im jednostrano daje HZZO prema principu – “uzmi ili ostavi“.

Pregovori o cijenama trebali bi se ponavljati svake godine za sve dijagnostičko-terapijske postupke. Ova inicijativa, po uzoru na model u susjednoj Sloveniji, ima za cilj osigurati ravnopravan položaj obiju strana u ugovornim odnosima vezanim za pružanje zdravstvene zaštite. Time se suprotstavlja prethodnom modelu pregovaranja koji je zdravstvene ustanove stavljao u pasivnu poziciju, bez ikakvog utjecaja na oblikovanje ugovora s HZZO-om.