Uklanjanje neovlaštenih grafita počelo je u srijedu u Zagrebu, prve su na red došle Zakmardijeve stube, uslijedit će uklanjanje grafita u Vodnikovoj ulici te na ulicama Zelenog vala, a radove će u toj povijesnoj jezgri grada, u 100-postotnom iznosu financirati Grad.

“Kao što smo i obećali prije dva mjeseca da ćemo krenuti s uklanjanjem neovlaštenih grafita po Zagrebu, ovo je prva akcija. Krenuli smo sa Zakmardijevim stubama koje su u vlasništvu Grada  skinut ćemo u idućih 15 dana sve grafite koje devastiraju taj povijesni objekt”, izjavio je predsjednik gradskog Povjerenstva za zaštitu objekata od grafita, zastupnik u Gradskoj skupštini Tihomir Milovac.

Grad će to koštati oko 100.000 kuna. Radove izvodi tvrtka koja je ovlaštena za te poslove.

Milovac se nada da će i Vodnikova ulica biti očišćena od neovlaštenih grafita do Adventa. Sve je dogovoreno sa suvlasnicima zgrada, dobili su sve suglasnosti te suvlasnici moraju angažirati tvrtke koje čiste i krenuti, dodao je.

Svima koji u gradu imaju problem s neovlaštenim grafitima, poručio je da se odvaže i krenu u postupak uklanjanja, angažiraju tvrtke, a Grad će im vratiti novac jer zakonski ne mogu doći na teren i čistiti grafite s privatnih objekata.

Podsjetio je da je Gradska skupština prije dva mjeseca usvojila izmjenu Odluke o zaštiti objekata od grafita kojom će Grad u povijesnoj jezgri financirati uklanjanje grafita u 100-postotnom iznosu, a u ostalim dijelovima grada s 80 posto.

Milovac kaže da je to veliki zahvat kojeg neće moći ostvariti u kratkom periodu i troškovi će se ugraditi u gradski proračun za 2023. i 2024.. Ističe kako je riječ o iznimno velikom broju neovlaštenih grafita, “šarotina” koje treba ukloniti.

Napominje da je posljedica stresnog stanja zbog potresa u Zagrebu prije dvije godine, eskalirala grafitiranjem u Donjem gradu.

Grad nema velike alate za sprječavanje neovlaštenih grafita, ima redarska službu ali nemaju ovlasti loviti ljude nego naplaćivati kazne, pa je taj zadatak na policiji, dodao je.

“Ako policija procijeni da može pomoći u tome, dobro došli su”, kaže Milovac, te napominje da postoje kamere i razni oblici kako raspisati traženje za nepoznatom osobom. No smatra da je najbolja edukacija te je pozvao roditelje da prate što im djeca rade u 2 sata noću, a škole da kroz predmet Škola i zajednica tematiziraju pitanje uništavanja javne i privatne imovine grafitiranjem.

Umjetnički grafiti su dopušteni. Milovac kaže da će grafitere koji zatraže gradsku dozvolu za oslikavanjem nekih javnih površina ili privatnih koje graniče s javnim prostorom, podržati. Razmišljaju da objedine taj interes za oslikavanjem velikih murala i odrede jedan prostor koji bi bio permanentni “festival muralista”, rekao je.