U Zagrebu je, prema podacima GSKG i Čistoće, dosad postavljeno 40-ak boksova za spremnike za odlaganje otpada na javnoj površini, istaknuli su u zagrebačkoj Gradskoj upravi napominjući kako je broj zasigurno i veći, s obzirom na to da GSKG nije jedini upravitelj zgrada.

Od 1. listopada prošle godine, kada je u Zagrebu uveden novi model naplate odvoza otpada, brojni građani su spremnike smjestili u vlastite smetlarnike ili na vlastite čestice te zatvorili postojeće boksove i na taj način postupili u skladu s Odlukom o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada.

“U tom smislu, možemo govoriti o preko 100 zatvorenih boksova na javnim površinama”, rekli su Hini u Gradskoj upravi.

Čistoća je do kraja veljače zaprimila oko 4.800 zahtjeva predstavnika suvlasnika za izdavanje mišljenja o postavljanju boksova za spremnike na javnoj površini. Lokacije su terenski obrađene te je izdano 1.170 pozitivnih mišljenja za njihovo postavljanje. Na ostalim lokacijama našlo se rješenje za smještaj spremnika unutar nekretnine.

Također, do kraja veljače je oko 550 predstavnika suvlasnika, temeljem mišljenja Čistoće, podnijelo zahtjeve za izdavanje Rješenja o korištenju površine javne namjene nadležnom gradskom uredu. Ukupno je izdano 455 pozitivnih Rješenja, a ostala se obrađuju.

Vezano za podzemne spremnike predviđene za centar grada, u Gradskoj upravi ističu kako je pri kraju postupak javnog savjetovanja te će izvješće o savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima biti objavljeno.

Besplatne plave ZG vrećice za neke kategorije

Podsjećaju i kako korisnici iz kategorije kućanstvo mogu ostvariti pravo na umanjenje cijene, odnosno dobiti besplatne plave ZG vrećice, ako koriste reciklažna dvorišta, kompostiraju vlastiti biootpad te ako imaju dijete do tri godine koje koristi pelene ili osobu koja koristi propisana medicinska pomagala. Za dijete koje koristi pelene dobit će četiri paketa sadržaja 10 komada vrećica volumena 10 litara, a za osobu koja koristi medicinska pomagala osam paketa sadržaja 10 komada vrećica volumena 10 litara.

U prvom razdoblju primjene novog modela, naglasak je bio na upozorenjima, no krajem prosinca prošle godine formirane su posebne ophodarske službe Čistoće i komunalnog redarstva koje nepravilnosti evidentiraju i izriče se kazna. Od veljače su onima koji za odlaganje miješanog otpada nisu koristili plave ZG vrećice i na taj način nisu plaćali uslugu odvoza tog otpada, počele stizati kazne na računima. Kazna iznosi do 65 eura za korisnika iz kategorije kućanstvo, te do 130 eura za korisnika iz kategorije koja nije kućanstvo.

Od 1. listopada lani pa do kraja godine izdano je oko 2800 upozorenja i napisano oko 250 kazni. Od siječnja pa do sredine veljače ove godine evidentirano je oko 200 individualnih prekršaja.

Oko 80 posto građana odvaja otpad

U Gradskoj upravi procjenjuju da u cijelom Zagrebu sad već 80 posto građana odvaja otpad, dok 20 posto njih to za sada ne čini. Odvoz miješanog otpada smanjen je na jednom tjedno, a u zgradama koje imaju spremnike od 1100 litara plastika i papir također se odvozi jednom tjedno. Izuzetak je centar grada gdje se otpad odvozi sve dane u tjednu osim nedjelje, do uspostavljanja sustava podzemnih spremnika.

Novi raspored je počeo prošlog tjedna, a rezultat je, kako su istaknuli, uspješno implementiranog novog modela kojim je postignuto smanjenje količine miješanog komunalnog otpada od 27 posto, te prikupljeno 50 posto više plastike, 30 posto više biootpada i devet posto više papira.