Povijesno društvo Križevci i Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti Koprivničko-križevačke županije u Križevcima pozivaju na znanstveni skup “Znameniti Križevčani 19. stoljeća”, a koji će se održati u  srijedu, 23. listopada  u multimedijskoj dvorani Gradske knjižnice „Franjo Marković“ Križevci,  Trg Svetog Florijana 14.

Na skupu će sudjelovati 16 predavača i znanstvenik iz različitih znanstvenih područja, a ulazak je besplatan.

PROGRAM

8.30h – okupljanje u Multimedijskoj dvorani Gradske knjižnice „Franjo Marković“ Križevci
9.00h – otvaranje skupa i pozdravni govori

9.30 – 10.30h izlaganja
1. akademik Ferdo Bašić – Hrvatski prirodoslovac, minerolog i petrolog Mijo Kišpatić
2. prof. dr. sc. Mira Kolar-Dimitrijević i Elizabeta Wagner, povjesničarka umjetnosti – Pripadnost članova obitelji Jiroušek križevačko-koprivničkom kulturnom krugu od 1870. do sredine 20. stoljeća.
3. dr. sc. Božena Glavan – Doprinos dr. Karla Horvata hrvatskoj historiografiji ranog novog vijeka (16. – 18. st.)

10.30 – 10.50h pauza

10.50 – 11.50h izlaganja
1. doc. dr.sc. Mladen Tomorad – Fran Srećko Gundrum Oriovčanin i njegov doprinos za egiptološka istraživanja u Hrvatskoj
2. dr. sc. Danijel Vojak – Doprinos Dr. Frana S. Gundruma u rješavanju zdravstvene problematike kod romskog nomadskog stanovništva
3. Mark Gjokaj,spec.politikolog, dipl.oec. – Akademik Franjo Marković politički djelatnik i zastupnik Križevaca

11.50 – 12.15h rasprava
12.15 – 14.00h pauza za ručak

14.00 – 15.00h izlaganja
1. dr. sc. Željko Karaula – Nikola Zdenčaj (1775.-1854.) – prilog biografiji
2. mr. sc. Jelena Borošak – Marijanović – Franjo Žigrović Pretočki
3. dr. sc. Ivan Peklić – Dragutin Grdenić

15.00 – 15.10h pauza

15.10 – 16.10h izlaganja
1. prof. dr. sc. Mijo Korade -– Križevački isusovci Martin Sabolović i Franjo Ksaver
2. dr. sc. Dejan Pernjak – Nepoznati križevački pavlini nakon ukinuća reda
3. Ozren Blagec, dipl. pov – Gustav August Vlastimil Vichodil – Čeh na „privremenom“ radu u Križevcima

16.10 – 17.30h izlaganja
1. dr. sc. Đuro Škvorc – Prilog za životopis učitelja i pedagoga Ljudevita Modeca
2. Vlatko Smiljanić, univ. bacc. hist. – Značaj Ljudevita Modeca (1844. – 1897.) u povijesti hrvatske pedagogije
3. izv. prof. dr. sc. Davor Balić – Spoznaje i prosudbe Miroslava Krleže o Franji Markoviću
4. dr. sc. Tomislav Bogdanović – Križevački učitelj, pedagog i pisac Kvirin Vidačić

17.30 – 18.00 rasprava i zatvaranje skupa