Ekumunska molitvena inicijativa za nerođeni život provodi se dvaput godišnje, u proljeće i u jesen, a u kampanji je provođena od 6. ožujka do danas, 14. travnja u 29 hrvatskih gradova, među kojima i u Križevcima gdje su se i danas u molitvi na miroljubivom bdijenju okupili pobornici inicijative kod Doma zdravlja.

Inicijativa „40 dana za život“ je ekumenska molitvena pro-life inicijativa za život, a posredno i inicijativa za zaustavljanje abortusa. Na svjetskoj razini u njoj je do sada službeno sudjelovalo 750 000 ljudi svih kršćanskih denominacija u 769 gradova u 50 zemalja na svijetu. U Hrvatskoj je pokrenuta 2014. godine, a već u njoj „službeno“ sudjeluje preko 10 000 ljudi u 29 hrvatskih gradova.

Inicijativa „40 dana za život“ daje rješenje. Oblikovana je prema Svetom pismu i okuplja kršćane svih denominacija na zajednički angažman za zaštitu života nerođene djece, iscjeljenje žena koje su abortirale, obraćenje medicinskog osoblja koje vrši abortuse te političara i aktivista koji ga zagovaraju i promiču; duhovnu, moralnu i materijalnu pomoć svakoj majci i ocu koji razmišljaju ili su donijeli odluku da abortiraju svoje dijete.

Cilj je proširiti inicijativu cijelom Hrvatskom i Europom donoseći radosnu vijest o svetosti svakoga ljudskoga života od začeća. Spašavati dječje živote i zalagati se za dostojanstven život majki i očeva u potrebi. Svjedočiti milosrdnu ljubav Očevu majkama i očevima koji su, posredno ili neposredno, dotaknuti zlom pobačaja.