Koprivnica i okolne općine prije projekta aglomeracije imale su 12 posto gubitaka vode u sustavu, što je značajno ispod hrvatskog prosjeka od 49 posto, pa je nakon završetka projekta moguć porast računa za vodu, rekao je u utorak Hini direktor KC Voda Zdravko Petras.

Ispodprosječno mali gubici će se, govore predviđanja koja potvrđuje Petras, neznatno smanjiti zamjenom starih i dotrajalih cijevi i proširenjem postojeće vodovodne mreže

Na projektu Aglomeracije Koprivnica partneri su Grad Koprivnica i općine Đelekovec, Hlebine, Koprivnički Bregi, Peteranec, Rasinja i Drnje. Ukupna vrijednost mu je 68 milijuna eura od čega će se dio namaknuo iz domaćih izvora, a preostalih 37,6 milijuna bespovratnih eura daje EU iz Kohezijskog fonda.

Petras kaže da se nakon dovršetka projekta, kako bi se opravdalo ulaganje, mogu očekivati veći računi za vodu. Za sada se barata procjenom da će cijena rasti nešto manje od 0,5 eura po kubiku vode.

Osim toga, na rast cijene neće utjecati samo provedba projekta nego i održavanje nove mreže, što podrazumijeva nova zapošljavanja i druge troškove.

Iako je projekt već trebalo privesti kraju, aneksom na ugovor odrđeno je da će svi poslovi na području tih općina biti završeni do 1. lipnja, doznaje se iz KC Voda. Što se same Koprivnice tiče, teški strojevi povući će se s gradilišta do zadnjeg dana lipnja.

Aglomeracijom Koprivnica predviđena je zamjena i rekonstrukciju 19,5 kilometara postojećeg sustava vodoopskrbe, dogradnja 12,5 kilometara postojećeg vodoopskrbnog sustava i optimalizacija nadzorno upravljačkog sustava vodoopskrbe i odvodnje.

Štio se tiče izgradnje, rekonstrukcije i sanacije sustava javne odvodnje, rekonstruirat će se 13 kilometara dotrajalih i položiti 10,7 kilometara novih odvodnih cijevi. Tu su i rekonstrukcija crpne stanice Čarda, izgradnja četiri retencijske građevine, četiri nove preljevne građevine, sanacija 7.9 kilometara postojećeg sustava javne odvodnje te optimalizacija nadzorno upravljačkog sustava odvodnje.

Tome treba dodati zamjenu opreme na pročistaču otpadnih voda u Herešinu i izgradnja centralnog laboratorija Koprivničkih voda za pitku vodu i pročišćavanje otpadne vode.