U općinskim prostorijama u utorak je održan radni sastanak na kojem su sudjelovali Marijan Slaviček, načelnik Policijske postaje Đurđevac, Marijan Domović, zamjenik načelnika Policijske postaje, Veronika Šipek, policijska službenica za preventivu i sigurnost cestovnog prometa, Boris Bobonj, predstavnik HEP-a, Pročelnica Martinčević, i Ivan Čupen.

Na radnom sastanku razgovaralo se o kamerama za nadzor brzine kretanja na području Općine Kloštar Podravski, jedna nadzorna kamera postavila bi se u Ulici Stjepana Radića u Budančevici, dok bi se druga postavila u Ulici kralja Tomislava u Kloštru Podravskom.