U KBC Sestre milosrdnice u srijedu završen je projekt “Nadogradnja, rekonstrukcija i opremanje dnevnih bolnica i jednodnevnih kirurgija” vrijedan 12,7 milijuna eura, putem kojega je osposobljeno 12 dnevnih bolnica i jednodnevnih kirurgija za funkcionalno pružanje usluga.

“Uspješnost ovakvih projekata pokazuje to da smo 2015. imali otprilike 30.000 pregleda u dnevnim bolnicama i jednodnevnim kirurgijama a sada smo taj broj podignuli na 70.000. To znači da smo korištenje dnevnih bolnica podigli za preko 100 posto”, rekao je ravnatelj KBC-a Sestre Milosrdnice Davor Vagić u povodu završetka projekta.

Naglasio je i kako su sve djelatnosti KBC-a, osim dijela kirurgije, sada unutar prostora bolnice, čime je pospješena i efikasnost u zbrinjavanju pacijenata.

Projekt je dio postpotresne obnove bolnica na području Grada Zagreba, započeo je u rujnu 2015. i financiran je dijelom iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu operativnog programa konkuretnost i kohezija 2014.-2020.

Cilj je bio omogućiti bolju usluga za 700.000 građana koji gravitiraju Vinogradskoj bolnici, odnosno zbrinuti 40.000 pacijenata u dnevnim bolnica i jednodnevnim kirurgijama.

“U KBC ulažemo preko 220 milijuna eura iz programa otpornosti, kohezijskih fondova i državnog proračuna. Opremu za ove bolnice smo nabavili iz programa oporavka i otpornosti”, rekao je državni tajnik u Ministarstvu zdravstva Tomislav Dulibić. Najavio je i da će bolnica iz državnog proračuna dobiti pet novih linearnih akceleratora te dva CT simulatora.

“Projektom smo dobili ambulantnu ustanovu gdje se može provesti kompletna dijagnostika, liječenje, skrb i rehabilitacija bolesnika. Ubrzati će se obrada samih pacijenata i to tako da se se veći broj obrada raditi na jednom mjestu”, rekao je pročelnik Zavoda za endoskopiju i dnevne bolnicu Klinike za unutarnje bolesti Alen Biščanin.