Povodom obilježavanja Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, Udruga HERA Križevci u suradnji s Centrom za socijalnu skrb Križevci i županijom u četvrtak na Gradskoj tržnici u Đurđevcu, organizirala je javnu akciju senzibiliziranja javnosti na problematiku nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.

Obilježavanje se održava istoga datuma svake godine, u spomen na tri žene ubijene na zagrebačkom Općinskom sudu 22. rujna 1999. godine, a akciju je svojim dolaskom podržao i gradonačelnik Grada Đurđevca Hrvoje Janči.

U sklopu akcije organizatori su građane informirali o načinu prijave nasilja u obitelji, gdje i kome se žrtve mogu obratiti, dobiti savjet i podršku, a dijelili su i edukativne materijale s ciljem senzibiliziranja javnosti na problematiku svih vrsta nasilja nad ženama i osvještavanja o problematici ovog sveprisutnog društvenog problema.

Ova akcija održava se u sklopu kampanje Za nasilje nema opravdanja koja je dio aktivnosti projekta Novi početak.

DSC3957

Javna akcija u sklopu kampanje „Za nasilje nema opravdanja“ je dio aktivnosti projekta Novi početak, kojeg provodi Koprivničko-križevačka županija u partnerstvu sa Udrugom “HERA“ Križevci i Centrom za socijalnu skrb Križevci.

Podršku ovoj važnoj akciji dali su i zamjenik župana Ratimir Ljubić, pročelnica za zdravstveno-socijalne djelatnosti Maja Blažek, sudac Općinskog suda Koprivnica i voditelj Stalne službe u Đurđevcu Dario Kuzmić, predsjednica Udruge HERA Marina Švagelj Jažić i predsjednica Županijskog tima za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji Koprivničko-križevačke županije Maja Gregurović sa suradnicama.

Javna kampanja usmjerena je podizanju svijesti javnosti o pravima žrtava nasilja u obitelji, jedna je od projektnih aktivnosti kojima se želi skrenuti pažnja na problematiku nasilja nad ženama i nasilja u obitelji te negativne posljedice obiteljskog nasilja.

Projektom Novi početak je kroz sredstva Europskog socijalnog fonda osigurano 9.233.880,49 kuna za unaprjeđenje sustava podrške, prevencije i zaštite od nasilja nad ženama, jačanje kapaciteta stručnjaka koji rade sa ženama žrtvama nasilja i žrtvama nasilja u obitelji, te podizanje svijesti javnosti o pravima žrtava nasilja. Korisnik projekta je Koprivničko-križevačka županija, dok su projektni partneri Udruga “HERA“ Križevci i Centar za socijalnu skrb Križevci. Stručnu pomoć u provedbi projekta pruža PORA Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije.