U Dječjem vrtiću Maslačak uspješno je završen prvi ciklus radionica s odgojiteljima koje su nastale kao odgovor na potrebu da se primjena programa Rastimo zajedno, osim na roditelje proširi i na odgojitelje s ciljem da i oni usvoje te u svakodnevnom susretanju i radu s djecom i roditeljima primjenjuju vrijednosti, znanja i vještine koje Program promovira.

Radionice s odgojiteljima najvećim su dijelom identične ili vrlo slične radionicama s roditeljima kako bi odgojitelji neposredno iskusili kako se radi s roditeljima (i što roditelji govore o svojoj djeci i svom roditeljstvu) te stekli znanja i vještine koje su ponuđene i roditeljima, a tijekom radionica odgojitelji su ostvarili bolji kontakt sa svojim iskustvom biti odgojitelj i doživljajem zahtjeva odgojiteljske uloge.

đurđevac odgajateljice (2)

Kroz sedam radionica odrađene su teme: Roditelji 21. stoljeća i četiri stupa odgoja u najboljem interesu djeteta, Psihološke potrebe djeteta i Tri dijaloga, Roditeljski ciljevi i Kako dijete uči o svijetu oko sebe, Slušanje – važna vještina roditeljstva, Granice: zašto i kako, Kreiramo rješenja te Podizati i odgajati djecu.