Koprivničko-križevačka županija u suradnji s Domom zdravlja Koprivničko-križevačke županije od 7. siječnja pokreće rad ordinacije za dentalnu zdravstvenu zaštitu, koja je namijenjena pacijentima s hitnim stomatološkim problemima.

Pacijenti koji su zbog zubobolje odlazili u Zavod za hitnu medicinu više neće biti upućivani dežurnim stomatolozima u druge županije, već će im se hitna stomatološka usluga pružiti u prostoru Doma zdravlja u Koprivnici.

Ordinacija za dentalnu zdravstvenu zaštitu za hitne pacijente djelovat će dakle u sklopu Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije, u središnjici Koprivnica, na adresi Trg Dr. Tomislava Bardeka 10, svake nedjelje u vremenu od 9,00 do 11,00 sati, kako bi se pacijentima omogućila veća dostupnost zdravstvenih usluga izvan redovnog radnog vremena.

U radu ordinacije u početku sudjelovat će zdravstveni radnici Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije i zdravstveni radnici ordinacija za dentalnu zdravstvenu zaštitu koje rad obavljaju u privatnoj praksi u zakupu.

Koprivničko-križevačka županija kontinuiranim ulaganjima u zdravstveni sektor dugoročno podiže kvalitetu zdravstvene skrbi i dostupnosti usluga, a uvođenje ordinacije za dentalnu zdravstvenu zaštitu za hitne pacijente nešto je o čemu se razmišljalo posljednjih godina.

Za provedbu ovog projekta Koprivničko-križevačka županija je u proračunu osigurala iznos od 20.000 eura.

Sve detaljnije informacije o radu ordinacije za dentalnu zdravstvenu zaštitu za hitne pacijente mogu se pronaći na internetskoj stranici Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije.