Na preporuku djelatnika hitne medicinske pomoći, Grad Križevci je nabavio i postavio automatski vanjski defibrilator – medicinsku napravu za defibrilaciju koja može spasiti život kod iznenadnog srčanog zastoja. Riječ je o uređaju koji najprije sam procjenjuje srčani ritam, a nakon toga glasovnim uputama na hrvatskom jeziku daje upute o daljnjem postupanju i omogućuje defibrilaciju.

Korištenjem automatskih vanjskih defibrilatora značajno se povećava postotak preživljavanja osoba koje su doživjele srčani udar s obzirom da se osobi na taj način pruža pomoć prije dolaska hitne medicinske pomoći.

Defibrilator je postavljen u središtu grada na Trgu Antuna Nemčića s obzirom da je riječ o jednoj od frekventnijih lokacija u gradu.
Srčani udar ili infarkt miokarda nastaje kada se, obično uslijed nastanka krvnog ugruška, prekine dotok krvi u srce. Bez kisika i hranjivih tvari, srčani mišić počinje odumirati. Srčani udar može uzrokovati trajno oštećenje srca, a može biti smrtonosan, osobito ako se ne pruži hitna medicinska pomoć i liječenje, stoji na stranicama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.