Troje maloljetnika osumnjičeno je da su na spomen obilježju pravoslavne crkve u Vinkovcima ostavili natpis kojim javno potiču na nasilje i mržnju, a protiv kojih se dostavlja kaznena prijava vukovarskom Općinskom državnom odvjetništvu za mladež.

Vukovarsko-srijemska policija u utorak je priopćila kako je pronašla počinitelje koji su u Vinkovcima na spomen obilježju pravoslavne crkve pričvrstili papir s neprimjerenim sadržajem.

Kriminalističkom istragom utvrđeno je da je to učinilo troje maloljetnika u prvoj polovici ožujka, čime su počinili kazneno djelo javnog poticanja na nasilje i mržnju.

Prema maloljetnicima se dostavlja kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu za mladež u Vukovaru.

Inače, zatvorskom kaznom do tri godine kaznit će se onaj tko putem tiska, radija, televizije, računalnog sustava ili mreže, na javnom skupu ili na drugi način javno potiče ili javnosti učini dostupnim letke, slike ili druge materijale kojima se poziva na nasilje ili mržnju usmjerenu prema skupini ljudi ili pripadniku skupine zbog njihove rasne, vjerske, nacionalne ili etničke pripadnosti, podrijetla, boje kože, spola, spolnog opredjeljenja, rodnog identiteta, invaliditeta ili kakvih drugih osobina.