Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević istaknuo je u utorak da je od uvođenja novog modela zbrinjavanja otpada količina miješanog komunalnog otpada znatno smanjena – za trećinu, kada se usporede podaci iz veljače 2023. godine s rujnom 2022.

“Uspjeli smo smanjiti količinu miješanog komunalnog otpada za trećinu, koliko znam nijedan grad u Hrvatskoj nije uspio do te mjere povećati odvajanje otpada”, rekao je Tomašević na konferenciji za novinare.

Napomenuo je da postoje oscilacije s obzirom na mjesece, pa će se prava statistika vidjeti u godišnjem izvješću za 2023. Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

No, prema sadašnjim brojkama, u veljači 2023. bilo je 33 posto manje miješanog komunalnog otpada u odnosu na rujan 2022., dok je u odnosu na veljaču 2022. bilo 26 posto manje.

Također je porasla količina reciklanata. Krajem veljače prikupljeno je 60 posto plastike više nego u isto vrijeme 2022., a porasla je i količina prikupljenog papira i biootpada.

“Velika većina građana prihvatila je novi model, naše su procjene da 80 posto njih koristi ZG vrećice”, kazao je gradonačelnik dodavši da se radi tek o procjeni terenskih radnika. No, do sada je prodano 16 milijuna ZG vrećica.

Imajući na umu da oko 20 posto građana još uvijek ne koristi ZG vrećice, od siječnja do danas izdano je više od 1500 kazni za nepoštivanje novog modela.

Do sada je postavljeno oko 50 bokseva u gradu. Uz to, u svibnju će završiti natječaj za javnu nabavu 150 setova spremnika u centru grada, gdje je privremeno na snazi drugačiji model za građane, najavio je Tomašević.

Nove cijene za najam poslovnih prostora

Tomašević je izvijestio kako je nakon javnog savjetovanja objavljen novi cjenik za najam poslovnih prostora u vlasništvu grada, koji će stupiti na snagu za šest mjeseci.

“Imamo situaciju da neki poslovni korisnici, koji najam koriste od 90-ih godina i od tada ga produžuju, plaćaju višestruko manju cijenu”, poručio je Tomašević i dodao da će se izjednačiti cijene i ukloniti nelojalna konkurencija.

Napomenuo je da se novi cjenik ne odnosi na obrtnike i deficitarna zanimanje, kao niti na neprofitne udruge.

Uvedeno je i pravilo da se nakon pet godina propisuje obveza javnog natječaja za njegovo produljenje, pri čemu će Grad Zagreb ponuditi cijenu najma 20 posto manju od tržišne.

Sama cijena najma po četvornom metru ovisi o veličini prostora i njegovoj lokaciji.

Zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec podsjetila je kako je prošlog petka potpisana nova sistematizacija u ZET-u, ukupne vrijednosti nešto manje od dva milijuna eura.

“Za najveći dio radnika to nema efekte na plaći, za neki mali broj radnih mjesta koja su visoko plaćena, plaće su išle dolje, a za dio radnika plaće su povećane”, istaknula je Dolenec.

Na pitanje novinara zašto su prodavateljima jagoda i sezonskog voća povećane cijene najma javnih površina, Tomašević je odgovorio kako je za dodjelu lokacija uveden javni natječaj.

Prednost na natječaju imaju lokalni i ekološki uzgajivači, a cijena koju ponude prodavači tek je jedan od pet kriterija za dodjelu, dodao je.