Karlovački folklorni ansambl “Matija Gubec” svečanim će koncertom u Domu Hrvatske vojske “Zrinski” u Karlovcu u četvrtak, 8. prosinca proslaviti 80. godišnjicu osnutka i neprekinutog rada.

Najavljujući obilježavanje obljetnice, u povodu koje će biti predstavljena i brošura “Folklorni ansambl Matija Gubec Karlovac 1936.- 2016.”, predsjednik ansambla Željko Štajcer podsjetio je da je ansambl nastao na temelju inicijative člana Društva hrvatskih Zagoraca u Zagrebu osnovanog 1935. godine, Josipa Posude koji je pozvao Karlovčane da se okupe i osnuju karlovačku podružnicu Hrvatskog društva Zagoraca. Okupivši 90 članova, karlovačka je podružnica je konstituirajućom skupštinom održanom u Hrvatskom domu 6. lipnja 1936. godine stekla i službenu potvrdu gradskih vlasti.

Folklorni ansambl “Matija Gubec” igra izrazitu ulogu u očuvanju hrvatske kulturne baštine i tradicije, očuvao je i reafirmirao značaj tamburice kao tradicionalnog instrumenta, kazao je Štajcer, podsjetivši da je ansambl imao i važnu ulogu i tijekom Domovinskog rata, kad je nastupima dijem ratom zahvaćenih područja stekao i status ratnog ansambla, a čitavo vrijeme svojim je turnejama diljem svijeta dostojno prezentirao hrvatsku kulturu, ali i bio spona domovine s iseljenom Hrvatskom.

Folklorni ansambl “Matija Gubec” danas ima pedestak starijih i isto toliko mladih članova, tijekom proteklih 80 godina u ansamblu je djelovalo oko 10.500 članova.

Prekretnicom 1989. godine, kada je “Matija Gubec” iz rekreativnog prerastao u reprezentativni ansambl, stvorena je stručna i kvalitativna osnova da ansambl postane i punopravni član CIOFF-a, Međunarodnog savjeta organizatora festivala folklora i tradicijske kulture, pod čijim će okriljem sljedeće godine organizirati 20. Međunarodni festival folklora.

(Hina)

fah