Središnji državni ured za demografiju i mlade dodijelio je Općini Sveti Petar Orehovec 29.880,00 eura za ulaganje u objekt dječjeg vrtića.

Ugovor vezan na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima potpisao je općinski načelnik Franjo Poljak.