Prioriteti Sindikata novinara Hrvatske (SNH) su otvaranje pregovora za granski i nacionalni kolektivni ugovor u medijima, jačanje sindikata i organiziranje atipičnih radnika, kazano je u srijedu na završnoj konferenciji projekta “Sindikati za pravedan oporavak’’.

Predsjednica Europske federacije novinara (EFJ) i SNH Maja Sever istaknula je kako su posljedice pandemije i ekonomske krize teško pogodile medijski sektor što je ponovno pokazalo nužnost regulacije zaštite radničkih i socijalnih prava.

”Od nekadašnjih jedanaest kolektivnih ugovora u medijskom sektoru, danas su na snazi samo dva i to u javnim medijskim servisima HRT-u i Hini. Za ozbiljnije promjene, nužno je ojačati sindikate i motivirati ljude”, kazala je Sever.

Izvijestila je i kako je osnovana radna grupa koju čine SNH, Sindikat obrazovanja, medija i kulture i Sindikat grafičara i medija, a koja radi na otvaranju pregovore o granskom i nacionalnom kolektivnom ugovoru u medijima, kao ultimativnoj zaštiti radničkih prava.

”Nažalost, nemamo partnera u socijalnom dijalogu. Smatram da ono što Vlada proklamira, a to je važnost kolektivnog pregovaranja, zaista samo zadovoljavanje zahtjeva iz Bruxellesa da se socijalnim dijalogom probaju zaštititi radnička prava. Ne postoji prava politička volja da se osigura atmosfera za kolektivno pregovaranje”, ocijenila je Sever.

S druge strane, na skupu je naglašeno da sve veća fleksibilizacija tržišta rada i promjene u zakonodavstvu idu u korist poslodavaca i otvaraju prostora za zapošljavanje putem ugovora na određeno i druge atipične oblike rada – outsourcing, agencijski i honorarni rad.

Za ozbiljnije promjene, nužno je ojačati sindikate, osmisliti nove modele članstva koji će odgovoriti na potrebe slobodnih medijskih radnika, educirati radnike o njihovim pravima, kolektivnim ugovorima i osigurati kontinuitet u sindikalnoj borbi, istaknuto je na konferenciji.

Predsjednica Društva audiovizualnih prevoditelja Hrvatske Sandra Mlađenović govorila je o potrebi sindikalnog udruživanja ”atipičnih” radnika, a predsjednica Sindikata obrazovanja, medija i kulture (SOMK) Božica Žilić istaknula je važnost, ali i brojne probleme koji prate pregovaranje o kolektivnim ugovorima.

O različitim aspektima ostvarivanja radničkih prava govorili su i Bojan Nonković, član Baze za radničku inicijativu i demokratizaciju (BRID) te Petra Ivšić, novinarka i koordinatorica projekta “Sindikati za pravedan oporavak”.