Općinski prekršajni sud u Zagrebu za 27. travnja zakazao je glavnu raspravu u postupku protiv Saveza Komunista Hrvatske (SKH) zbog nepodnošenja godišnjeg financijskog izvještaja za što je predviđena kazna od 10.000 do 100.000 kuna.

Ročite je zakazano zbog prekršaja odredbe Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma o financiranju kojim se novčano kažnjava politička stranka, nezavisni zastupnik i nezavisni vijećnik koji ne dostave Državnom uredu za reviziju i Državnom izbornom povjerenstvu godišnji financijski izvještaj s propisanim prilozima, u propisanom roku i na zakonom propisani način.

Osim novčane kazne za stranke, za ovaj prekršaj predviđena je i kazna za nezavisnog zastupnika, nezavisnog vijećnika, osobe ovlaštene za zastupanje neovisne liste, odnosno nositelja liste grupe birača, kandidata i predstavnika organizacijskog odbora od 2000 do 20.000 kuna.

No, s druge strane u sudskom pozivu nije navedena adresa okrivljene pravne osobe, njezin zastupnik niti OIB, ali je opisan daljnji tijek daljnjeg postupka.

”Okrivljena pravna osoba dužna je do pravomoćnog dovršetka postupka kao i do dovršetka postupka izvršenja odluke o prekršaju, odmah izvijestiti sud o promjeni adrese ili namjeri da promijeni sjedište”, stoji u pozivu.

Ako tako ne postupi “sud će poziv ili odluku, koju okrivljeniku ne može dostaviti zbog neprijavljivanja promjene adrese ili zbog očitog izbjegavanja primitka, istaknuti na oglasnu ploču suda te će se protekom osmog dana od stavljanja na oglasnu ploču dostava smatrati uredno obavljenom”.

Dodaje se i kako je ”imenovani predstavnik” osobno dužan pristupiti ispitivanju, a sud može izdati ”dovedbeni nalog”.

Navode i da prozvana okrivljena pravna osoba – Savez komunista Hrvatske nije registriran u u Registru političkih stranaka RH niti u Registru udruga.

“Fantomski” SKH upisan je u Registru neprofitnih organizacija. Prema tim podacima, organizacija – politička stranka pod tim imenom upisana je u ožujku 2019. sa sjedištem u Ulici Njivice V u Zagrebu, a kao osoba za kontakt navodi se Zvjezdana Lazar.

Predsjednica ”novog” SKH aktivna je u objavama na Facebooku, a u dosad rijetkim istupima u medijima 2019. komentirala je i najavu eventualnog stečaja ”konkurentske” Komunističke partije Hrvatske.

Izvorni SKH osnovan je 1937. u Anindolu u Samoboru kao Komunistička partija Hrvatske koja je na Šestomu kongresu nekadašnje Komunističke partije Jugoslavije (KPJ) 1952. promijenila naziv u SKH.

Tada je bio definiran kao  revolucionarna organizacija, osnovni pokretač i nositelj političkih aktivnosti u bivšem hrvatskom društvu unutar bivše Jugoslavije. SKH je usmjeravao i nadzirao cjelokupan društveno-politički, gospodarski i kulturni život u tadašnjoj državi.