Hrvatski sabor, koji broji zadnje dane u aktualnom, 10. sazivu, radni će tjedan zaključiti raspravom o radu probacijske službe u 2022., a glasovanja neće biti.

U predmetnoj godini probacijska je služba radila na izvršavanju 6.303 predmeta, s tim da je primila 2.934 nova, a završila 2.932 predmeta.

Najveći broj predmeta, petinu, imao je Probacijski ured Zagreb I, a slijede ga uredi Zagreb II (11 posto) i Varaždin (9,4 posto).

Na kraju 2022. godine u radu je preostalo 3.463 predmeta.

Od ukupnog broja predmeta najviše ih se, oko 43 posto, odnosi na rad za opće dobro, a potom na uvjetnu osudu, nešto više od 24 posto.

Od završenih predmeta, njih 88,8 posto, završeno je uspješno, a u 6,1 posto predmeta probacijska sankcija je zamijenjena zatvorom.

Sabor će u petak raspraviti i Vladine prijedloge da potvrdi okvirne sporazume o partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica s Vladom Malezije te Kraljevinom Tajland.

Aktualni saborski saziv ‘broji’ zadnje dane, bit će, naime, raspušten do 22. ožujka, kada točno – ovisi o tome kada će odraditi sve akte koji ne mogu čekati izbor novog saziva.