Hrvatski sabor u četvrtak potvrdio je nekoliko međunarodnih ugovora među kojima i Ugovor između Hrvatske i Italije o razgraničenju isključivih gospodarskih pojaseva, potpisanog u Rimu u svibnju 2022. godine.

Ugovorom je uspostavljen međunarodnopravni okvir kojim se utvrđuje konačna crta razgraničenja isključivih gospodarskih pojaseva između Hrvatske i Italije, odnosno između morskih prostora nad kojima Hrvatska i Italija imaju pravo ostvarivati svoja suverena prava i jurisdikciju, u skladu s međunarodnim pravom.

Obje države potvrdile su da Ugovor ne dovodi u pitanje ribolovne aktivnosti koje se provode u skladu s pravilima Europske unije.

Ugovorena crta razgraničenja slijedi crtu razgraničenja epikontinentalnog pojasa između Hrvatske i Italije, a ona slijedi istu onu crtu koju je kao privremenu utvrdio Hrvatski sabor kada je proglasio ZERP, a kasnije isključivi gospodarski pojas 2021.godine.

Benefiti koje će Hrvatska dobiti potvrđivanjem ugovora, osim zaštite interesa domaćih ribara, su ekološka zaštita Jadrana, kontrola nad brodovima unutar isključivog gospodarskog pojasa i sankcioniranje ako krše međunarodne standarde.

Sabor je potvrdio i Okvirni sporazum o partnerstvu i suradnji između Europske unije i Vlade Malezije, te između Europske unije i Kraljevine Tajlanda.

Potvrđen je i Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o potrebi za pisanim sporazumom u vezi s jedinicama neprihvatljivima prema Leahyjevu pravilu, kao i Ugovor između Hrvatske i Hong Konga o uklanjanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu te o sprječavanju porezne utaje i izbjegavanje plaćanja poreza.